ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 253                                               

Zbigniew Landau

Zbigniew Władysław Landau – polski historyk i ekonomista, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, prorektor ds. naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, a wcześniej Wyższej Szkoły Działal ...

                                               

Roman Lasocki

Roman Juliusz Lasocki − polski skrzypek, profesor nauk o sztukach pięknych, wieloletni prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

                                               

Agnieszka Legucka

Agnieszka Katarzyna Legucka – polska politolożka, doktor habilitowana nauk społecznych, prorektor Akademii Obrony Narodowej w latach 2015–2016.

                                               

Michał Lenartowicz (naukowiec)

Michał Andrzej Lenartowicz – socjolog sportu, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki, a od 2016 prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

                                               

Włodzimierz Lengauer

Włodzimierz Lengauer – polski historyk starożytności, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005–2008 dziekan Wydziału Historycznego UW, w latach 2008-2012 prorektor Uniwe ...

                                               

Roman Leppert

Roman Leppert – polski pedagog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki i były prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie pedagogiki ogólnej.

                                               

Andrzej Lesicki

Andrzej Lesicki – polski biolog, zoolog, malakolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 prorektor UAM ds. kadry i rozwoju. Rektor UAM na kadencję 2016–2020.

                                               

Andrzej C. Leszczyński

Andrzej C. Leszczyński – polski filozof, wykładowca akademicki, autor tekstów z zakresu antropologii teatru, etyki i filozofii człowieka.

                                               

Paweł Leszczyński

Paweł Adrian Leszczyński – polski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, prawie wyznaniowym i prawie administracyjnym. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

                                               

Joanna Lewin-Kowalik

Joanna Maria Lewin-Kowalik – polska fizjolożka, neurobiolożka, profesor nauk medycznych, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Jacek Lipok

Jacek Marek Lipok – polski chemik i biotechnolog, specjalizujący się w agronomii i chemii ekologicznej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim.

                                               

Jerzy Lis

Jerzy Lis – polski profesor nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prorektor ds. Współpracy AGH 2016-2020. Członek korespondent PAN.

                                               

Józef Litwin

Józef Litwin – polski prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista prawa administracyjnego, w tym prawa o aktach stanu cywilnego. Num ...

                                               

Halina Lorkowska

Halina Maria Lorkowska – polska historyczka, teoretyczka muzyki, doktor habilitowana sztuk muzycznych, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

                                               

Anna Łabno

Anna Łabno – polska prawnik, konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Włodzimierz Łajming

Włodzimierz Łajming – polski malarz, rysownik, profesor nauk o sztukach pięknych, absolwent i pracownik PWSSP w Gdańsku.

                                               

Grażyna Łaska

Grażyna Łaska ukończyła w 1988 biologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 otrzymała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień naukowy doktora w zakresie biologii na podstawie pracy Zmienność cech osobniczych i ...

                                               

Waldemar Łazuga

Waldemar Łazuga – profesor doktor habilitowany nauk historycznych, specjalność: historia powszechna XIX–XX wieku. Tytuł profesorski uzyskał 14 grudnia 1999.

                                               

Tadeusz Łodykowski

Tadeusz Piotr Łodykowski – polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji, profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan i prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.

                                               

Paweł Łukaszewski

Paweł Wojciech Łukaszewski – polski kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego. Od 2016 prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

                                               

Anna Machnikowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1991 pracowała jako wykładowca akademicki. W 2000 została doktorem w zakresie nauk prawnych, a w 2011 habilitowała się. Pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego ...

                                               

Zbigniew Maciąg

Zbigniew Antoni Maciąg – polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista, niemcoznawca oraz politolog. Współzałożyciel oraz w latach 2002–2005 rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Mod ...

                                               

Cezary Madryas

Cezary Wojciech Madryas – polski inżynier budownictwa, specjalizujący się w inżynierii miejskiej; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Wrocławską oraz jej prorektor ds. rozwoju od 2008. Od 1 września 2016 rektor Politechniki Wrocławskiej.

                                               

Jarosław Majewski (prawnik)

Jarosław Majewski – polski prawnik, karnista, specjalista prawa bankowego, adwokat, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Beata Mak-Sobota

Beata Magdalena Mak-Sobota – polska plastyczka; doktor habilitowana sztuk pięknych, prorektorka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

                                               

Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Krystyna Jolanta Makowska-Ławrynowicz – polska pianistka, kameralistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Łodzi.

                                               

Wojciech Maksymowicz

Wojciech Stefan Maksymowicz – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, w latach 1997–1999 minister zdrowia i opieki społecznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 i następnie sekretarz stanu w tym resorci ...

                                               

Tadeusz Malak

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu 1956. Tam też pracował jako nauczyciel akademicki, lecz zrezygnował z tego zajęcia i kontynuacji przewodu doktorskiego z ekonomii. W 1957 został aktorem Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka ...

                                               

Jan Malarczyk

Jan Malarczyk – polski prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, w latach 1972−1981 dziekan Wydziału Prawa i Adm ...

                                               

Dorota Malec

Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor ds. rozwo ...

                                               

Krzysztof Malik

Krzysztof Kazimierz Malik – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w O ...

                                               

Andrzej Mania

Andrzej Stefan Mania – polski politolog, specjalista w problematyce Stanów Zjednoczonych, w latach 2008-2016 prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Mariusz Marasek

Mariusz Wojciech Marasek – polski polityk, nauczyciel akademicki, historyk, poseł na Sejm I kadencji, były pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i jego dyrektor.

                                               

Barbara Marcinkowska

Barbara Marcinkowska – polska pedagożka, doktor habilitowana nauk społecznych, prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

                                               

Jacek Marecki

Jacek Marecki – inżynier elektryk, specjalista z dziedziny energetyki, profesor zwyczajny nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce.

                                               

Wacław Markert

Syn Henryka i Wandy z d. Barcz. W 1917 ukończył 2 Gimnazjum Filologiczne w Łodzi i podjął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1918 służył jako ochotnik w 3 pułku ułanów Dzieci Warszawy, walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, dostał się ...

                                               

Czesław Martysz

Czesław Michał Martysz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego i jego były prorektor, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Kato ...

                                               

Marek Masnyk

Marek Kazimierz Masnyk – polski historyk, specjalizujący się w historii Śląska i historii najnowszej, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Opolskiego, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2016–2020.

                                               

Piotr Masojć

Piotr Masojć – polski agronom, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prorektor Akademii Rolniczej w Szczecinie.

                                               

Janusz Mastalski

Janusz Edward Mastalski – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2014–2018, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2017 ...

                                               

Rafał Matwiejczuk

Rafał Jacek Matwiejczuk - polski ekonomista, specjalizujący się w logistyce i marketingu; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu.

                                               

Stanisław Matysik

Stanisław Matysik – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i we Francji, w tym profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa morskiego, prawa cywilnego i prawa międzynarodow ...

                                               

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek – polski teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej - wpływu nowoczesnych technologii inte ...

                                               

Bolesław Mazurkiewicz

Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz – polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizował się w budownictwie morskim. W latach 1987–1990 był rektorem Politechniki Gdańskiej.

                                               

Stefan Meller

Stefan Meller – polski dyplomata, historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2006 minister spraw zagranicznych i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej.

                                               

Zbyszko Melosik

Zbyszko Melosik – polski socjolog edukacji i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Doktor ...

                                               

Hanna Magdalena Michalak

Hanna Magdalena Michalak – polska profesor doktor habilitowana sztuk muzycznych, prorektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

                                               

Ryszard Michalski (ekonomista)

Ryszard Michalski – polski ekonomista, profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w latach 1995–1998 i 2002–2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

                                               

Witold Michałkiewicz

Witold Michałkiewicz – polski lekarz, ginekolog, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1964–1972, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Cezary Mik

Jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W 1988 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał tamże w 1991. Rozprawa doktorska nosiła t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →