ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 258                                               

Andrzej Gałkowski

Andrzej Gałkowski – architekt, urbanista i nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1952 roku. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Poznań i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Wieloletni ...

                                               

Zbigniew Garnuszewski

Zbigniew Garnuszewski – polski lekarz, pulmonolog, pionier akupunktury jako powszechnej metody leczenia w Polsce, w młodości lekkoatleta, medalista zimowych mistrzostw Polski.

                                               

Czesław Gniecki

Czesław Gniecki OFM − duchowny katolicki, franciszkanin, doktor teologii duchowości, znawca franciszkanizmu, były prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie, zwanej potocznie bernardynami.

                                               

Jerzy Gołubowicz

W listopadzie 2009 Jerzy Gołubowicz został zatrzymany a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa Lecha Frydrychowskiego, którego miał dopuścić się 17 sierpnia 2008 roku w Wymysłowie w powiecie będzińskim, gdzie wraz z trzema bandyt ...

                                               

Helena Góralska

Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego 1972. W 1978 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Pracowała jako asystent na UW 1972–1975, następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym or ...

                                               

Tomasz Gruszecki

Tomasz Michał Gruszecki – polski ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego.

                                               

Janusz Grzywacz

Jest absolwentem WSP w Krakowie – filologia polska oraz PSM w Katowicach w klasie fortepianu. Twórca legendarnej grupy Laboratorium – jest autorem większości jej repertuaru. Nagrał z nią 9 płyt, dał ponad tysiąc koncertów w kraju i na najważniejs ...

                                               

Danuta Guzal

Danuta Jolanta Guzal-Dec – polska ekonomistka, doktor habilitowana, wykładowczyni Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

                                               

Adam Hoffmann

Adam Hoffmann – polski artysta malarz, profesor katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia rozpoczął w 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Był uczniem przedwojennej prywatnej szkoły rysunku Alfred ...

                                               

Leonard Hohensee

Urodził się w rodzinie Apolinarego Hohensee, który był z zawodu prawnikiem. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Został zatrudniony w "Dzienniku Poznańskim”. Na jesieni 1938 przep ...

                                               

Paweł Huelle

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie sierpnia 1980 był jednym z inicjatorów apelu o powołanie niezależnej organizacji studenckiej. Zaangażowany następnie w działalność związaną z NSZZ "Solidarność”, był m.in. członkiem r ...

                                               

Maciej Jabłoński (polityk)

Maciej Jabłoński – polski urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, były sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radca prawny.

                                               

Władysław Jabłoński (minister)

Władysław Aleksander Jabłoński – polski inżynier włókiennictwa, dr habilitowany, polityk i wykładowca i urzędnik państwowy. Minister przemysłu lekkiego i minister.

                                               

Andrzej Jaeschke

Andrzej Jaeschke – polski polityk, politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, senator V kadencji.

                                               

Syrach Janicki

Syrach Bogdan Janicki OFM – polski franciszkanin, doktor teologii, członek Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach.

                                               

Marian Jankowski (franciszkanin)

Marian Henryk Jankowski − polski teolog, franciszkanin, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach w latach 1991–1998.

                                               

Wacław Jaroniewski

Wacław Jaroniewski – farmaceuta polski, doktor nauk farmaceutycznych, autor prac z zakresu herpetologii, ziołolecznictwa oraz historii farmacji.

                                               

Antoni Jaszczak

Antoni Jaszczak – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik, przedsiębiorca, minister budownictwa w 2006.

                                               

Julian Jaworski

Julian Jaworski – polski inżynier-elektryk, poseł na Sejm PRL III kadencji, wiceprezydent miasta Krakowa.

                                               

Karol Jurkiewicz

Był profesorem mineralogii w Szkole Głównej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z miesięcznikiem "Przyroda i Przemysł" oraz innymi warszawskimi periodykami. Był popularyzatorem nauki, który przetłumaczył na język polski wiele dzieł z ...

                                               

Roman Kalarus

Odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1976 roku. Obecnie jest profesorem, prowadzi Autorską Pracownię Plakatu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia plakat, drzeworyt barwny, co ...

                                               

Anna Kalata

Anna Kalata z domu Kalista – polska polityk, przedsiębiorca, ekonomistka, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

                                               

Bolesław Kapitan

Bolesław Kapitan – polski działacz polityczny i sportowy, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, konsul generalny w Leningradzie.

                                               

Michał Kasiński

Michał Andrzej Kasiński – polski polityk, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były wojewoda łódzki.

                                               

Leszek Kisiel

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 2010 na Uniwe ...

                                               

Maria Teresa Kiszczak

Maria Teresa Korzonkiewicz-Kiszczak – polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, autorka bajek, przypowieści, powieści beletrystycznych i wierszy, żona Czesława Kiszczaka.

                                               

Joanna Kopcińska

Joanna Maria Kopcińska z domu Kowalczyk – polska polityk, działaczka samorządowa i lekarka, przewodnicząca rady miejskiej w Łodzi w latach 2013–2014, posłanka na Sejm VIII kadencji, w latach 2017–2019 rzecznik prasowy rządu, posłanka do Parlament ...

                                               

Andrzej Kosztowniak

Andrzej Tomasz Kosztowniak – polski polityk i samorządowiec, od 2006 do 2014 prezydent Radomia, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

                                               

Tomasz Kot (jezuita)

Absolwent II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 1984. Do zakonu jezuitów Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1985 w Kaliszu. W latach 1987–1990 studiował filozofię w Krakowie, w latach 1992–1995 teologię w jezuickim Centre Sèvres w Paryżu. Ś ...

                                               

Zbigniew Kotecki

Zbigniew Kotecki – reżyser, operator obrazu, scenarzysta, fotografik, pedagog, autor i współautor realizacji plastycznych, opracowań literackich oraz fotograficznych.

                                               

Piotr Kowalczak

Piotr Włodzimierz Kowalczak – hydrolog, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

                                               

Tadeusz Kowalik

Tadeusz Kowalik – polski ekonomista i działacz społeczny o poglądach socjalistycznych, profesor nauk ekonomicznych.

                                               

Piotr Kowalski (malarz)

Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1973-1978 na Wydziale Malarstwa. W latach 1993-1999 dziekan Wydziału Wychowania Plastycznego od 1995 roku Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP, a potem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1999-2005 Kier ...

                                               

Józef Kozioł

Józef Kozioł – polski ekonomista i polityk. W latach 1985–1988 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 1988–1989 minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

                                               

Alaksandr Kraucewicz

Alaksandr Kanstancinawicz Kraucewicz – białoruski archeolog, historyk mediewista, w latach 1994–1995 pierwszy prorektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, od 1999 roku wykłada na uczelniach na Białorusi i w Polsce; doktor n ...

                                               

Stefan Kubów

Stefan Kubów - doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność bibliotekoznawstwo, historia książki i bibliotek, pedagogika mediów, bibliotekarz, wykładowca w szkołach wyższych, autor książek m.in. Sylwetki polskich bibliologów or ...

                                               

Alfons Kühn

Alfons Walenty Kühn – polski inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm III kadencji, minister komunikacji kilku rządów RP.

                                               

Roman Kurzbauer

Roman Henryk Kurzbauer – polski polityk mniejszości niemieckiej, lekarz, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm II kadencji.

                                               

Irena Kurzępa

W 1975 ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, uzupełniała wykształcenie na studiach podyplomowych o kierunku filozoficzno-religioznawczym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 obroniła doktorat w zak ...

                                               

Ireneusz Sławomir Ledwoń

Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM – duchowny katolicki, franciszkanin, teolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor nadzwyczajny w Katedrze Rel ...

                                               

Krzysztof Ligęza

Krzysztof Zbigniew Ligęza – doktor habilitowany w specjalności nauk o bezpieczeństwie, żołnierz rezerwy Marynarki Wojennej, były dowódca okrętów: ORP "Zwrotny” i ORP "Czujny” oraz grupy jednostek pływających, dyrektor Instytutu Operacji Morskich ...

                                               

Bogusław Linda

Bogusław Linda – polski aktor, reżyser i scenarzysta teatralny i filmowy, komik oraz pedagog. Na przestrzeni lat występował w filmach takich twórców jak Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda i Władysław Pasikowski, i był określan ...

                                               

Jan Łach

Studia podjął w 1948 w Seminarium Duchownym w Tarnowie, święcenia kapłańskie otrzymał 4 maja 1952 z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy. Po święceniach w 1952 wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagie ...

                                               

Andrzej Łapicki

Andrzej Łapicki – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, poseł na Sejm X kadencji.

                                               

Andrzej Krzysztof Łuczak

Andrzej Krzysztof Łuczak, inżynier włókiennictwa, doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, kolekcjoner książek, historyk-amator, założyciel Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a ...

                                               

Andrzej Makowski (wojskowy)

Andrzej Makowski – wojskowy i naukowiec w specjalności sztuka wojenna i obronność państwa, jeden z czołowych współczesnych polskich specjalistów z zakresu teorii wojny morskiej, zajmuje się szczególnie strategią sił morskich oraz użyciem tych sił ...

                                               

Piotr Krzysztof Marszałek

Piotr Krzysztof Marszałek – polski prawnik i nauczyciel akademicki, specjalizujący się w problematyce prawa ustrojowego, prawa obronnego i prawa stanów nadzwyczajnych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny związany z Uniwersyte ...

                                               

Antoni Mehl

Rzeźbiarz urodził się w Dobrzeniu Wielkim pod Opolem w Królestwie Prus. W 1923 rozpoczął studia w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej w pruskim wojsku nielegalnie przekroczył g ...

                                               

Grzegorz Marek Michalski

Grzegorz Marek Michalski – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, senator Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kadencji 2016–2020, wykładowca na Wydziale Inżynieryjno-Ekonom ...

                                               

Marian Michalski

W 1971 ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Następnie uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Specjalizował się w antropologii sportowej, fizjologii sportu i morfologii fu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →