ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 261                                               

Granica polsko-środkowolitewska

Granica polsko-środkowolitewska - granica Polski z Litwą Środkową, formalnie była granicą państwową od 12 października 1920 roku do 24 marca 1922 roku.

                                               

Ilwa

Ilwa – miasto Bóbr na granicy ziemi na morze krótkie. 1925. położony jest w zachodniej części miasta Шпротава. W 1000 roku Bolesław Chrobry spotkał cesarza Hotton III podczas jego pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie zobaczyć gnieźn ...

                                               

Kalisia

Kalisia – miejscowość w Europie Środkowej wzmiankowana przez Klaudiusza Ptolemeusza w Geografii, jedna ze 137 miejscowości umieszczonych na mapie Germania Magna, czwarta mapa Europy, dawniej dość powszechnie identyfikowana z Kaliszem. Oprócz podo ...

                                               

Korekty granic Polski od 1945 roku

Korekty granic Polski od 1945 roku – artykuł obejmuje zmiany granic Polski od 1945 roku, wtedy to ustalono w większości nowe granice kraju po II wojnie światowej.

                                               

Kresy Zachodnie

Kresy Zachodnie – obszar Rzeczypospolitej, który po 1815 roku znalazł się poza Królestwem Polskim – w zaborze pruskim, tj. Pomorze Gdańskie, Poznańskie i Warmia; termin wprowadzony w 1860 przez Jana Zachariasiewicza. Kresami Zachodnimi po 1918 ro ...

                                               

Mapa Świętej Warmii

Mapa Świętej Warmii została wykonana w roku 1755 przez matematyka i geografa z Elbląga, Jana Fryderyka Enderscha. Wykonał ją na zlecenie biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, a obejmowała ona obszar Księstwa Warmińskiego. Była to pi ...

                                               

Miasta polskie w tysiącleciu

Praca została wydana na uczczenie 1000-lecia państwa polskiego i pokazuje historię poszczególnych miast i województw leżących w Polsce. Pełny tytuł publikacji brzmi "Miasta polskie w tysiącleciu. Historia miast polskich”. Wydana została z inicjat ...

                                               

Nadsanie (obszar)

Nadsanie, ukr. Надсяння, Посяння) – ukraińskie określenie obejmujące obszary leżące na północ od dolnego nurtu Sanu, pomiędzy rzeką Strwiąż na południu do Bełżca i okolic Tomaszowa Lubelskiego na północy, ziemia granicząca z Chełmszczyzną po stro ...

                                               

Nazwy miejscowe Polski

Nazwy miejscowe Polski – nieukończony, encyklopedyczny słownik poświęcony nazewnictwu miejscowości leżących na terenie Polski pod redakcją Kazimierza Rymuta wydawany w latach 1996–2019.

                                               

Niemieckie nazwy polskich miejscowości

Podczas I wojny światowej nazwy stacji na linii kolejowej Bełżec-Trawniki: Boża Wola – Sorge Szarowola – Schumkasee Majdan Wielki – Wilhelmstal Pniówek – Neu-Hanau Podczas II wojny światowej wysiedlenie Zamojszczyzny: Wysokie – Hochdorf Siedliska ...

                                               

Pomorze Mazowieckie

Pomorze Mazowieckie – nazwa regionu geograficznego wprowadzona na potrzeby opisu północnych terenów przyłączonych do państwa polskiego w 1945 roku, znanych wcześniej jako Prusy Wschodnie. Nazwa ta została zarezerwowana przez dyrektora Instytutu Z ...

                                               

Rozbiory Polski

Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium, jako wynik przegranej wojny bądź pod groźb ...

                                               

III rozbiór Polski

III rozbiór Polski – ostatni z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 1794 poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz pisał w swym raporcie, że cała R ...

                                               

Sarmacja europejska

Rozpościerała się według niego od Morza Czarnego i Kaspijskiego ku północy do Zatoki Wenedzkiej Wenedyjskiej nad Oceanem Sarmackim, dokąd wpadała rzeka Vistula, Chron, Rudon, Turunt i Chesin. Jej granicą zachodnią była Wisła, a wschodnią Don. Kla ...

                                               

Sezesko

W 1155 r. powstała bulla wrocławska – "srebrna bulla” piśmiennictwa polskiego, wymieniająca 80 nazw miejscowych i osobowych. Brudnopis sporządzono we Wrocławiu, który następnie został przepisany w Rzymie. W bulli tej papież Hadrian IV potwierdził ...

                                               

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego – geograficzny słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej ...

                                               

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu – encyklopedyczny słownik poświęcony geografii historycznej terytorium obecnego oraz historycznego województwa krakowskiego publikowany w latach 1980-2016.

                                               

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu – encyklopedyczny słownik poświęcony geografii historycznej terytorium obecnego oraz historycznego województwa poznańskiego publikowany w latach 1982-2016.

                                               

Suwalszczyzna Sopoćkińska

Suwalszczyzna Sopoćkińska, zwana też Trójkątem Sopoćkińskim – mały region geograficznie i etnograficznie wyodrębniony po II wojnie światowej, gdy część byłego powiatu augustowskiego weszła w skład Związku Sowieckiego. Podział ten był niezgodny za ...

                                               

Trójkąt Trzech Cesarzy

Trójkąt Trzech Cesarzy – określenie miejsca, gdzie w latach 1846–1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw biorących udział w rozbiorze Polski: Prus, Austrii i Rosji. Ten punkt na mapie to w zasadzie trójstyk trzech cesarstw.

                                               

Zbrucz

Zbrucz – rzeka na zachodniej Ukrainie o długości 247 km, lewy dopływ Dniestru. Jej źródła leżą w pobliżu wsi Szczasnówka, płynie w głębokim jarze. Nad rzeką leżą: Podwołoczyska, Wołoczyska, Husiatyn, Skała Podolska, Okopy.

                                               

Ziemie Odzyskane

Ziemie Odzyskane – określenie odnoszące się do ziem zachodnich i północnych współczesnej Polski, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej zostały przyznane Polsce. Określenie użyte po raz pierwszy w II Rzeczypospolitej w odniesien ...

                                               

Granice Polski

Granice Polski – pod względem powierzchni Polska zajmuje 9. miejsce wśród 48 państw Europy. Graniczy z 7 krajami: Niemcami na zachodzie, Słowacją i Czechami na południu, Rosją i Litwą na północy, Białorusią i Ukrainą na wschodzie. Na północy gran ...

                                               

Granica polsko-białoruska

Granica białorusko-polska – granica między Republiką Białorusi a Rzeczpospolitą Polską istniejąca formalnie od momentu uzyskania niepodległości Białorusi od Związku Radzieckiego, tj. od 25 sierpnia 1991 roku. Do 1991 roku obecna granica z Białoru ...

                                               

Bitwa o Czadcę

Bitwa o Czadcę – potyczka między oddziałami Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk” a jednostkami Wojska Czecho-Słowackiego broniącymi miasta Czadca w dniu 25 listopada 1938.

                                               

Granica polsko-czechosłowacka

Po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę niepodległości oraz utworzeniu Czechosłowacji oba państwa połączyła granica, która istniała w latach 1918–1939 oraz 1945–1992.

                                               

Granica polsko-czeska

Granica czesko-polska – granica międzypaństwowa pomiędzy Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską. Czechy są jednym z siedmiu państw graniczących obecnie z Polską. Stan ten utrzymuje się od 1 stycznia 1993 roku, gdy doszło do rozpadu Czechosłowa ...

                                               

Granica mołdawsko-polska

Granica mołdawsko-polska – granica dzieląca terytoria Królestwa Polskiego i Hospodarstwa Mołdawskiego istniejąca w latach 1359–1793. Granica powstała po uzyskaniu niepodległości przez Mołdawię w 1359 roku. Początkowo granica biegła na odcinku od ...

                                               

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej – granica państwowa między Polską a Niemcami ukształtowana po II wojnie światowej w wyniku decyzji alianckich na konferencjach jałtańskiej i poczdamskiej. Stanowi zachodnią rubież Polski i wschodnią Niemiec.

                                               

Granica polsko-słupska

Granica polsko-słupska – granica dzieląca terytoria Królestwa Polskiego i Księstwa Słupskiego w latach 1466–1474. Powstała po II pokoju toruńskim po włączeniu Prus Królewskich do Polski.

                                               

Granica polsko-węgierska

Granica polsko-węgierska − granica państwowa pomiędzy Polską a Węgrami, istniejąca od czasów Bolesława Chrobrego do włączenia Węgier w skład państwa habsburskiego oraz ponownie w roku 1939. Na przestrzeni lat zmieniał się jej przebieg, ale oba pa ...

                                               

Granica polsko-litewska

Granica litewsko-polska – granica państwowa między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską istniejąca formalnie od momentu uzyskania niepodległości Litwy od Związku Radzieckiego, tj. od 6 września 1991 roku. Do 1991 roku obecna granica z Litw ...

                                               

Granica polsko-łotewska

Granica polsko-łotewska – granica państwowa pomiędzy Łotwą i Polską istniejąca w okresie międzywojennym. Długość granicy według dokładnych obliczeń z 1936 roku wynosiła 113.313 km.

                                               

Granica polsko-niemiecka

Granica polsko-niemiecka – granica międzypaństwowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, licząca 467 km długości. Stanowi zachodnią rubież Polski i wschodnią Niemiec. Niemcy są jednym z siedmiu państw graniczących obecnie ...

                                               

Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne

Od 1918 w stosunkach między Czechosłowacją a Polską dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów: Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spiszu, zaś po II wojnie światowej także ziemi kłodzkiej i ziemi raciborskiej.

                                               

Polsko-niemiecki traktat graniczny

Polsko-niemiecki traktat graniczny – umowa bilateralna podpisana 14 listopada 1990 między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec dotycząca uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

                                               

Granica polsko-radziecka

Granica polsko-radziecka – w latach 1922–1991 Polska graniczyła z ZSRR, granicę tę, jako granicę z Ukraińską SRR i Białoruską SRR sformalizowano w roku 1921 traktatem ryskim. W 1922 roku formalnie powstał ZSRR. W okresie II wojny światowej granic ...

                                               

Granica polsko-rosyjska

Granica polsko-rosyjska – granica między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, istniejąca formalnie od momentu rozwiązania Związku Radzieckiego, tj. od 26 grudnia 1991 roku Z obwodem kalinigradzkim Federacji Rosyjskiej graniczą polskie woj ...

                                               

Granica polsko-rumuńska

Rumuńska armia zajęła dawny habsburski kraj koronny, Bukowinę oraz południowo-wschodnią część Galicji, ograniczoną linią łączącą rzeki Dniestr i Cisa, do końca maja 1919 roku zob. Okupacja Pokucia przez Rumunię. Bukowina była zamieszkana przez Ru ...

                                               

Granica polsko-słowacka

Granica polsko-słowacka – granica między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacji istniejąca formalnie we współczesnym kształcie od 1 stycznia 1993, tj. od momentu rozpadu Czechosłowacji na dwa niezależne państwa. Przed rozpadem Czechosłowacji ...

                                               

Teoria nieokreśloności terytorium Polski

Teoria nieokreśloności terytorium Polski lub Teoria przejściowości ziem polskich – koncepcja sformułowana przez Wacława Nałkowskiego, który twierdził, że nie da się w całości ustalić ścisłych granic Polski, zarówno w znaczeniu geograficznym, jak ...

                                               

Granica polsko-turecka

Granica polsko-turecka – granica międzypaństwowa pomiędzy Rzecząpospolitą i Imperium Osmańskim i jego lennami istniejąca w latach 1478–1792. Granica powstała po zhołdowaniu przez Turcję Hospodarstwa Mołdawskiego w 1478 roku, Chanatu Krymskiego w ...

                                               

Granica polsko-ukraińska

Granica polsko-ukraińska – granica między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą istniejąca formalnie od momentu uzyskania niepodległości Ukrainy od Związku Radzieckiego, tj. od 24 sierpnia 1991 roku. Do 1991 roku obecna granica z Ukrainą stanowiła czę ...

                                               

Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku

Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich na temat przebiegu granicy polsko-radzieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945. Powołując się na ustalenia konferencji jałtańskiej zwanej też krymską wyznac ...

                                               

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 – największa w historii powojennej Polski i jedna z największych w historii powojennej Europy korekta graniczna. Dotyczyła wymiany terenów o powierzchni 480 km². Umowę ogłoszono w Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz ...

                                               

Zmiany granicy polsko-słowackiej

Do 1918 roku granica polsko-słowacka była wewnętrzną granicą Austro-Węgier pomiędzy Słowacją należącą do Królestwa Węgier i Galicją należącą do Cesarstwa Austriackiego. Już wówczas istniały konflikty graniczne, np. kwestia wytyczenia granicy w Ta ...

                                               

Jaskinie Polski

Jaskinie Polski powstawały głównie w wyniku procesów krasowych, tak więc ich rozmieszczenie odpowiada występowaniu skał krasowiejących. Większość z nich znajduje się w południowej części kraju. Ponad 20% ogólnej liczby jaskiń w Polsce stanowią ja ...

                                               

Diabla Dziura w Bukowcu

Diabla Dziura w Bukowcu – największa jaskinia Pogórza Rożnowskiego. Ma dwa otwory wejściowe znajdujące się na zboczu zalesionego Bukowca na północny zachód od wsi Bukowiec koło Lipnicy Wielkiej, w rezerwacie przyrody Diable Skały, na wysokości 42 ...

                                               

Jaskinie polskich Tatr

Jaskinie polskich Tatr – grupa 842 jaskiń znajdujących się w polskich Tatrach. Znajdują się tu najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski. Ich łączna długość przekracza 134 km. Ze względu na budowę geologiczną Tatr zdecydowana ich większość występuj ...

                                               

Jaskinie w Płóczkach Dolnych

Jaskinie w Płóczkach Dolnych – kompleks czterech jaskiń w Płóczkach Dolnych, w gminie Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim. Jaskinie znajdują się w obrębie Pogórza zachodniosudeckiego, dokładniej na Pogórzu izerskim. O ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →