ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 276                                               

Chrześcijanin (czasopismo)

Chrześcijanin – polski periodyk chrześcijański wydawany od 1929 roku przez różne denominacje ewangelikalne. Od 1989 roku jest organem prasowym Kościoła Zielonoświątkowego.

                                               

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii ...

                                               

Chrześcijańsko-mennonicka Gmina Kiernica-Lwów

Chrześcijańsko-mennonicka Gmina Kiernica-Lwów – mennonicka wspólnota religijna zapoczątkowana w Galicji pod koniec XVIII wieku, powstała w 1909 w wyniku połączenia się gmin mennonickich z Kiernicy i ze Lwowa, mająca do 1939 siedzibę we Lwowie prz ...

                                               

Zbór luterański w Czerminie

Zbór luterański w Czerminie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich w 1784 na mocy Patentu Tolerancyjnego. Do 1867 siedzibą zboru był Sarnów a następnie Czermin.

                                               

Józef Czerski

Józef Czerski – polski duchowny zielonoświątkowy, biskup, zwierzchnik Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce w latach 1947–1953.

                                               

Robert Drews

Robert Drews – niemiecki duchowny baptystyczny, prezes Unii Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce.

                                               

Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej

Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej – powstał w 1817, początkowo jedynie na terenie Królestwa Prus. Ówczesny król pruski, Fryderyk Wilhelm III 27 września 1817 r. podpisał dokument unii wyznaniowej, która miała połączyć w jeden Kościół odrębne ...

                                               

Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku

Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku – ewangelicko-unijny związek religijny istniejący w latach 1923-1939 w części Górnego Śląska znajdującej się na terytorium II Rzeczypospolitej. Powstał w oparciu o znajdujące się na tym obszarze ...

                                               

Ewangelickie Seminarium Kaznodziejskie i Szkoła Teologiczna w Poznaniu

Ewangelickie Seminarium Kaznodziejskie i Szkoła Teologiczna w Poznaniu – utworzona w Poznaniu w 1921 przez władze Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce uczelnia teologiczna mająca na celu kształcenie pastorów dla niemieckich Kościołów ewangel ...

                                               

Ewangelikalizm

Ewangelikalizm – nurt pobożnościowy w protestantyzmie, oparty na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest środowiskiem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w gł ...

                                               

Franco de Franco

Franco de Franco – włoski kalwinista, który został w Polsce skazany na śmierć ze względów wyznaniowych.

                                               

Ryszard Gerlicz

Ryszard Gerlicz – polski inżynier, świecki działacz Jednoty Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, prezes konsystorza tego Kościoła od listopada 1936 do wybuchu II wojny światowej.

                                               

Głos Ewangeliczny

Głos Ewangeliczny – miesięcznik chrześcijański, organ prasowy Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP. W 2014 roku czasopismo miało nakład 600 egzemplarzy. Artykuły publikowane w "Głosie Ewangelicznym” dotyczą biblijnych doktryn oraz ich praktyc ...

                                               

Gromadkarze

Gromadkarze – luterański ruch narodowo-religijny o charakterze pietystycznym wśród Mazurów zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Jego kres nastąpił po II wojnie światowej.

                                               

Jerzy Heczko

Jerzy Bogusław Heczko – polski duchowny luterański, pisarz religijny, autor pieśni kościelnych, twórca jednego z najpopularniejszych polskich kancjonałów ewangelickich pt. Kancyonał czyli śpiewnik dla chrześcian ewangielickich.

                                               

Adolf Horak

Adolf Horak – największy przedsiębiorca i jedna z najbardziej znaczących osób międzywojennej Rudy Pabianickiej, działacz ruchu baptystycznego w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Jenczio

Jan Jenczio – ewangelicki gospodarz mazurski w przygranicznej, pruskiej wsi Markowskie pod Oleckiem. Był miłośnikiem polskiej książki i bibliofilem, autorem wierszy i artykułów. Jako uczestnik ruchu gromadkarskiego wcielał w życie chrześcijańskie ...

                                               

Kościół Anglikański w Polsce

Kościół Anglikański w Polsce – anglikański związek wyznaniowy zarejestrowany w Polsce w 1996 roku. Organizacyjnie należy do Archidiakonii Wschodniej. Diecezji Europy Kościoła Anglii. W 2003 roku liczył 28 wiernych należących do 1 kapelanii w Wars ...

                                               

Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce

Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce – dawny samodzielny Kościół protestancki funkcjonujący w II Rzeczypospolitej działający na terenie czterech województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowsk ...

                                               

Kościół ewangelicki w Hołdunowie (nieistniejący)

Kościół ewangelicki w Hołdunowie – świątynia parafii ewangelickiej istniejąca w latach 1902–1967 w Lędzinach, w dzielnicy Hołdunów. Świątynia była położona na wschód od obecnego kościoła ewangelickiego Św. Trójcy w tej miejscowości.

                                               

Kościół ewangelicki w Lipinach

Kościół ewangelicki w Lipinach – ewangelicki kościół, który istniał w latach 1901-1936 w Lipinach, wówczas samodzielnej gminie, a obecnie dzielnicy Świętochłowic.

                                               

Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej

Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej – staroluterański związek wyznaniowy istniejący w II Rzeczypospolitej w Wielkopolsce, na Kujawach i na Pomorzu. Powstał w oparciu o znajdujące się na obszarze państwa polskiego dawne parafie starol ...

                                               

Marcin Krowicki

Marcin Krowicki – polski eksksiądz, działacz i pisarz reformacyjny, polemista-teolog, jeden z autorów przekładu Biblii brzeskiej. Kolejno duchowny katolicki, kalwiński i braci polskich. W 1603 roku jako autor trafił do pierwszego polskiego Indeks ...

                                               

Michał Kupferschmid

Michał Kupferschmid – duchowny luterański, przez 44 lata pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle, działacz społeczny.

                                               

Łaska i Pokój

Łaska i Pokój – wydawane w okresie międzywojennym, a następnie od 1982 przez Kościół Wolnych Chrześcijan w RP czasopismo religijne. Periodyk powstał w 1925 jako publikacja Zrzeszenia Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan. Jego redaktorem zost ...

                                               

Majak (czasopismo)

Decyzję o wydawaniu pisma podjęto na konferencji założycielskiej Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce w 1921 roku. Pismo zostało założone w roku 1922 i był to rosyjskojęzyczny organ tego Kościoła. Początkowo był to kwartalnik. W roku 19 ...

                                               

Władysław Michejda (1896–1943)

Władysław Michejda wśród bliskich zwany Witem – polski adwokat, działacz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim, kapitan Wojska Polskiego, działacz społeczno-polityczny na Górnym Śląsku, uczestnik polskiego ruchu oporu w czasie okupacji niemieck ...

                                               

Ludwik Miksa

W 1904 związał się w Bratysławie z ruchem baptystycznym. W 1919 ukończył studia w baptystycznym seminarium teologicznym w Hamburgu. W latach 1919-1921 był pastorem zboru w Katowicach, a w latach 1921-1933 w Ostrzeszowie. W 1925 został wybrany na ...

                                               

Misja Katowicka

Misja Katowicka – niemiecki ruch społecznościowy działający w ramach Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Działalność misji zainaugurowano we Wrocławiu, ale oddziały misji działały w: Katowicach na Górnym Śląsku, w Dzięgielowie na Śląsku Austriackim i ...

                                               

Zbór kalwiński w Nowotańcu

Zbór kalwiński w Nowotańcu – historyczny zbór kalwiński powstały w XVI wieku, założony przez rodzinę Wzdowskich ze Wzdowa- Zofię, która wniosła te dobra poprzez małżeństwo do kalwińskiej rodziny Stanów. Zbór ten funkcjonował do ok. 1717 roku kied ...

                                               

Zbór luterański w Nowym Gawłowie

Zbór luterański w Nowym Gawłowie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego w kolonii Nowy Gawłów na obszarze wsi Gawłów założonej pomiędzy 1785-1790.

                                               

Kościół staroluterański w Nowym Tomyślu (nieistniejący)

Kościół staroluterański w Nowym Tomyślu – staroluterańska budowla sakralna istniejąca w Nowym Tomyślu od 1871 do lat 70. XX wieku. Mieścił się przy obecnej ul. Długiej.

                                               

Johann Gerhard Oncken

Johann Gerhard Oncken – niemiecki duchowny baptystyczny, pionier baptyzmu w Niemczech i w kontynentalnej części Europy.

                                               

Pamiątka Wyznania Augsburskiego

Pamiątka Wyznania Augsburskiego – święto chrześcijańskie, obchodzone przez Kościoły luterańskie na pamiątkę ogłoszenia na sejmie Rzeszy w 1530 r. Augsburskiego Wyznania Wiary, będącego jednym z ważniejszych dokumentów teologicznych luteranizmu. Ś ...

                                               

Pastorówka

Pastorówka – potoczne określenie budynku będącego mieszkaniem pastora czyli duchownego protestanckiego. Alternatywnie nazywana jest plebanią, określeniem stosowanym także w innych tradycjach chrześcijaństwa. Zwykle budynek taki położony jest w po ...

                                               

Jan Petrasz

Jan Petrasz – polski duchowny baptystyczny, pierwszy prezes Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce.

                                               

Pielgrzym Polski (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

Pielgrzym Polski – polski dwumiesięcznik chrześcijański wydawany od 1926 roku przez Wydawnictwo Pielgrzym Polski. Jest organem prasowym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Pismo ukazuje się w nakładzie 500 egz.

                                               

Pietyzm

Pietyzm – nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na intensywną modlitwę, studiowanie Biblii, udział w pobożnych zgromadzeniach religijnych, rygorystyczną moralność oraz działalność charytatywną. Szczególnie rozwinął się ...

                                               

Piotr z Goniądza

Piotr z Goniądza, znany także pod pseudonimami: Giezek, Giszka, Gonaesius, Gonedzius, Gonetzius, Goniądz, Petrus Gonesius, Petrus de Goniącz, Piotr Giezka z Goniądza, Piotr z Goniędza, a wyjątkowo jako: Coniza, Conyza, Koniński, Lithuanus – począ ...

                                               

Zbór luterański w Podlesiu

Zbór luterański w Podlesiu – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego w kolonii Reichau w Galicji, obecnym Podlesiu, w województwie podkarpackim.

                                               

Aleksander Pracki

Płk Aleksander Pracki herbu Późniak – dowódca pułku wojsk polskich w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r. Wstąpił do zakonu ojców dominikanów w Krakowie. Po ukończeniu Seminarium otrzymał święcenia. Wystąpił z zakonu pod wpływem reformacji i wraz ...

                                               

Protestantyzm na Lubelszczyźnie

Protestantyzm na Lubelszczyźnie pojawił się dopiero w drugiej połowie XVI wieku, jednak ten region Polski szybko stał się jednym z najważniejszych ośrodków kalwinizmu i braci polskich aż do połowy XVII wieku, kiedy zwyciężyła kontrreformacja. Od ...

                                               

Protestantyzm na Mazurach

Protestantyzm, a przede wszystkim luteranizm, od XVI w. do lat 70. XX w. stanowił jeden z ważnych czynników, wyróżniających Mazury od sąsiednich regionów i krajów. Protestantyzm przyczynił się do zachowania polskości tego regionu przez wprowadzen ...

                                               

Zbór luterański w Raniżowie

Zbór luterański w Raniżowie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego, krótko po jego wydaniu, w Raniżowie.

                                               

Marek Ludwik Reverdil

Marek Ludwik Reverdil – lektor i bibliotekarz króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1766-1790, pamiętnikarz.

                                               

Ruch Chrześcijański Mt28

Ruch Chrześcijański Mt28 – ewangelikalny związek wyznaniowy wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce dnia 8 kwietnia 1992 pod numerem 68. Poprzednio nosił nazwę Ruch Nowego Życia. Jest związany z międzynarodową organi ...

                                               

Aleksander Schoeneich

Aleksander Schoeneich – duchowny luterański, w latach 1902–1937 superintendent diecezji warszawskiej, a w latach 1937–1939 diecezji wołyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

                                               

Sejm trzebiatowski

Reformacja na Pomorzu Zachodnim zapoczątkowana została za czasów Bogusława X. Wiązała ona się, podobnie jak w innych księstwach Rzeszy, z wewnętrznym kryzysem struktur Kościoła rzymskokatolickiego, słabą efektywnością podejmowanych reform, rozwoj ...

                                               

Słowo i Życie

Słowo i Życie – wydawane od 1989 czasopismo religijne Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się w cyklu kwartalnym. Periodyk powstał po rozpadzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL, którego częścią byli wierni Kości ...

                                               

Słowo Prawdy (czasopismo)

Słowo Prawdy – założony w 1925 miesięcznik chrześcijański o profilu ewangelikalnym, organ prasowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Od 2010 jego redaktorem naczelnym jest pastor Mateusz Wichary. W 2014 roku czasopismo ukazywało się w nakładzie ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →