ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 277                                               

Marian Dudek

Jego rodzina wywodzi się z podkrakowskiego Zelkowa. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Krakowie w roku 1954. Następnie odbył studia w obecnej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i stopień magistra nauk ekonomicznych otrzymał w 1959. W 1976 ukończy ...

                                               

Trakt solny

Trakt solny lub tzw. droga solna zwany także niskim traktem – szlak handlowy, którym wożono sól z Lipska i Halle do Wrocławia i Poznania. Stanowił dogodne połączenie pomiędzy miastami Wielkopolski i Śląska a Niemcami. Trakt solny łączył: Mużaków ...

                                               

Historia wojska polskiego

W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie” i w staropolszczyźnie symbolizowało ...

                                               

19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej

19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej – dwa bataliony 1 Armii Francuskiej złożone z weteranów Ruchu Oporu narodowości polskiej.

                                               

Bałachowcy

Po zgromadzeniu w 1920 r. rozbitej Ludowo-Ochotniczej Armii Stanisława Bułak-Bałachowicza na terytorium Polski przyznano generałowi obywatelstwo polskie i zapewniono jego żołnierzom osiedlenie się na stałe. Początkowo 12 000 żołnierzy i oficerów ...

                                               

Błękitna pustynia

Autorem słuchowiska jest Rafał Molenda, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Autor był wraz z XII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie z 12 Brygadą Zmechanizowaną ze Szczecina oraz 1 Brzeskim Pułkiem Saperów od grudnia 2012 rok ...

                                               

Brygadowe Koło Młodych "Pogoń”

Brygadowe Koło Młodych "Pogoń” − polska wojskowa organizacja niepodległościowa, działająca na emigracji po II wojnie światowej. Organizacja nawiązywała do tradycji legionowych i miała na celu wykształcenie kadr dla przyszłych sił zbrojnych niepod ...

                                               

Consilium rationis bellicae

Consillium rationis bellicae – książka hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego, wydana drukiem w języku polskim w 1558. Uznawana za najwybitniejszą XVI-wieczną pracę polską z dziedziny myśli wojskowej. Zdaniem Tarnowskiego kraj powini ...

                                               

Cytadelowcy

Cytadelowcy – cywilni uczestnicy walk o Fort Winiary w Poznaniu w dniach 20/21–23 lutego 1945, walczący razem z jednostkami Armii Czerwonej przeciwko niemieckiej załodze twierdzy w czasie bitwy o Poznań podczas II wojny światowej.

                                               

De bellis iustis

De bellis iustis – najstarszy zabytek polskiego piśmiennictwa wojskowego. Dla celów nauki spisany w języku łacińskim. De bellis iustis to zapis wykładu prawa wojny na Akademii Krakowskiej wygłaszany przez rektora tego uniwersytetu w latach 1400 i ...

                                               

Kawaleria powietrzna (telenowela dokumentalna)

Kawaleria powietrzna – 26-odcinkowa telenowela dokumentalna w reżyserii Jacka Bławuta i Wojciecha Maciejewskiego wyprodukowana dla TVP w 2000 roku, emitowana w TVP2. Serial z detalami opisuje szkolenie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w 25 ...

                                               

Księgi o gotowości wojennej

Księgi o gotowości wojennej – dzieło wojewody sieradzkiego Stanisława Łaskiego, napisane w latach czterdziestych XVI wieku. Zawierały one uogólnienia osobistych doświadczeń wyniesionych z wojen europejskich, w których uczestniczył autor.

                                               

Legia Akademicka

Legia Akademicka – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku ...

                                               

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę o historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Adresowana jest do uczniów szkó ...

                                               

Polska Bibliografia Wojskowa

Polska Bibliografia Wojskowa - jest jednym z najbardziej cenionych i najstarszych czasopism w Wojsku Polskim. Po raz pierwszy ukazał się w marcu 1921 r. Rejestruje całokształt polskiego piśmiennictwa wojskowego, a także piśmiennictwo cywilne pośw ...

                                               

Polski wkład w II wojnę światową

Polski wkład w II wojnę światową – całość działań militarnych polskiego wojska oraz wywiadu podczas II wojny światowej, a także działania mające na celu wsparcie tego wysiłku. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 po ataku na Polskę dw ...

                                               

Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – oficjalna nazwa sił zbrojnych PRL używana w czasie jego istnienia. Siły zbrojne Polski w okresie komunizmu były określane przez ówczesne władze, propagandę oraz piśmiennictwo tego okresu jako "Ludo ...

                                               

Szarża

Szarża – ostatnia faza gwałtownego ataku jazdy. Inne znaczenia tego słowa: w dawnym polskim słownictwie wojskowym – stopień wojskowy podoficera i oficera generała. w przenośni – gwałtowny i szybki atak np. byka, niszczycieli, samolotów itp.,

                                               

Szczytnik (osoba)

Szczytnik - zawód we wczesnym średniowieczu - przedstawiciel wolnej ludności służebnej, pracujący wyłącznie na potrzeby dworu książęcego. Szczytnicy zajmowali się wyrobem tarcz. Nazwa szczytnicy prawdopodobnie pochodzi od rodzaju słowiańskich tar ...

                                               

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Towarzystwo Wiedzy Obronnej – ogólnopolskie towarzystwo naukowe stawiające sobie za cel popularyzowanie wiedzy związanej z obronnością kraju i z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

                                               

Ułan

Nazwa ułan wywodzi się z języka Tatarów polskich, którzy mieszkali w granicach I Rzeczypospolitej. Jazda z tradycjami ułańskimi wywodzi się od Mongołów i Tatarów, u których oghłan albo ułan oznaczał młodzieńca, junaka. Według Piotra Borawskiego s ...

                                               

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych – operacje pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, rozjemcze i policyjne, w których udział brali żołnierze Sił Zbrojnych PRL i Sił Zbrojnych RP.

                                               

Wydział Wojenny Komitetu Narodowego

Wydział Wojenny Komitetu Narodowego – jeden z wydziałów Komitetu Narodowego, utworzonego podczas Wiosny Ludów 20 marca 1848 w Poznaniu. Wydział Wojenny zorganizowano 27 marca 1848 roku. Odpowiadał on za tworzenie powstańczych sił zbrojnych. Wydan ...

                                               

Historia Żydów w Polsce

                                               

100 kłamstw J.T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem

100 kłamstw J.T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem – książka autorstwa Jerzego Roberta Nowaka, opublikowana w 2001 roku w wydawnictwie Von Borowiecky jako polemika z książką Sąsiedzi autorstwa Jana Grossa dotyczącą pogromu w Jedwabnem.

                                               

Bohater, spisek, śmierć: wykłady żydowskie

Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie – książka Marii Janion, opublikowana w 2009 roku, opisująca romantyczne źródła funkcjonujących wśród Polaków stereotypów związanych z Żydami. Autorka przedstawia wiek XIX jako moment narodzin fantazmatów ...

                                               

Centrala Spółdzielni Wytwórczych Solidarność

Centrala Spółdzielni Wytwórczych Solidarność - zrzeszenie żydowskich spółdzielni w Polsce w latach 1946-49. Powstałe w wyniku wysiłków komunistów polskich, w zamierzeniu zrzeszenie miało zmienić negatywny obraz Żydów w społeczeństwie polskim, koj ...

                                               

Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Centrum Badań nad Zagładą Żydów – jednostka naukowo-badawcza powołana w 2003 przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Siedziba Centrum mieści się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

                                               

Di Szwue

Di Szwue – jedna z najpopularniejszych pieśni żydowskiego ruchu robotniczego, hymn lewicowej partii Bund. Jego twórcą był Szymon An-ski. Został napisany w 1902 roku i opublikowany w londyńskim czasopiśmie "Der Jidiszer Arbeter”. Do dziś jest śpie ...

                                               

Dom przy ul. Żeromskiego 3 w Nowej Rudzie

Żydowska Szkoła Powszechna im. Szołema Alejchema w budynku przy ul. Żeromskiego 3 istniała w latach 1946-1947. W 1946 r. do tej szkoły uczęszczało 26 dzieci, których uczyło dwoje nauczycieli. Podobna szkoła z wykładowym językiem hebrajskim działa ...

                                               

Federacja Wschodnioeuropejska

Federacja Wschodnioeuropejska – projekt polityczny sformułowany przez środowisko niemieckich Żydów syjonistów, przedstawiony przez Maxa Bodenheimera mający na celu utworzenie przez Niemcy organizmu politycznego na ziemiach zaboru rosyjskiego po s ...

                                               

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej – gmina żydowska z siedzibą w Bielsku-Białej, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje teren byłego województwa bielskiego.

                                               

Historia Żydów na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Powstała po II wojnie światowej społeczność żydowska na Dolnym Śląsku liczyła w 1946 r. około 100 tysięcy osób i przez dwie dekady była największą społecznością żydowską w powojennej Polsce. W pierwszych latach kwitło na tych ziemiach życie kultu ...

                                               

Judeopolonia

Judeopolonia – teoria spiskowa o rzekomym zagrożeniu dla polskości i państwa polskiego przypisująca Żydom plany dominacji i utworzenia swojego państwa na terytorium Polski.

                                               

Koncert Jankiela

Koncert Jankiela zwany także "Koncertem nad koncertami” – fragment Księgi XII "Pana Tadeusza” – polskiego eposu narodowego autorstwa Adama Mickiewicza, w którym poeta przypomina historyczne wydarzenia poprzedzające rozbiory Polski i zachęca Polak ...

                                               

Lanckorońscy (rodzina)

Lanckorońscy – rodzina pochodzenia frankistowskiego. Nazwisko wzięli od miejscowości Lanckorona w powiecie kamienieckim dawnego województwa podolskiego. Wywód genealogiczny od Icka Lejbowicza z Lanckorony, który po chrzcie w katedrze lwowskiej w ...

                                               

Moliwda

Moliwda – książka Andrzeja Żuławskiego, wydana w 1994 roku. Moliwdę Andrzej Żuławski pisał w Nowym Jorku w 1979 roku, wydał znacznie później. Tekst łączy cechy eseju i opowieści autobiograficznej. Jako esej Moliwda zajmuje się wiekiem XVIII, schy ...

                                               

Odznaczenie "Chroniąc Pamięć”

Odznaczenie "Chroniąc Pamięć” – odznaczenie przyznawane od 1998 r. w ramach program honorowania Polaków zasłużonych dla ratowania żydowskiego dziedzictwa. Odznaczenie nadawane jest w formie honorowego dyplomu Polakom zaangażowanym w zachowanie dz ...

                                               

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski – instytucja naukowa zajmująca się badaniem, archiwizowaniem i opracowywaniem spuścizny materialnej i duchowej Żydów z południowej Wielkopolski m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, ...

                                               

Polenaktion

Polenaktion – określenie represji III Rzeszy wobec pochodzących z Polski Żydów w roku 1938, w wyniku których w ciągu kilku dni wydalono z Niemiec do Polski około 17 tysięcy Żydów.

                                               

Polin

Polin – nazwa Polski w języku jidysz i języku hebrajskim, w którym słowo to można odczytywać jako "tutaj spocznij”. Autorstwo tej teorii etymologicznej przypisuje się Mojżeszowi Isserlesowi. Kiedy Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii 1492 i Portugal ...

                                               

Polska niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów

Polska niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów to powiedzenie sarkastycznie opisujące społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powiedzenie datuje się do XVI lub XVII wieku. Najwcześniejsza wersja ...

                                               

Sąsiedzi (książka)

Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka – książka z 2000 roku Jana Tomasza Grossa dotycząca pogromu w Jedwabnem. Książka ta w dużej mierze przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą masakrą; wywołała także dużą dyskusję w mediach i w ...

                                               

Statut kaliski

Statut kaliski – akt prawny nadany Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu. Statut stał się bazą dla położenia Żydów w Polsce, a w późniejszym czasie także dla powstania częściowo autonomicznej wspó ...

                                               

Szmonces

Szmonces – dowcip lub większa forma kabaretowa oparta na humorze żydowskim. Tworzone zwykle w tym środowisku. Skecze w tym nurcie pisali m.in. Julian Tuwim, Marian Hemar, Konrad Tom. Szmoncesy obracają się zwykle wokół spraw biznesowo-religijnych ...

                                               

Sztetl

Sztetl, sztetł – w literaturze popularnonaukowej, genealogicznej, etnograficznej jest to małe skupisko miejskie zachowujące tradycyjną obyczajowość żydowską. W tych zdominowanych przez społeczność żydowską miasteczkach wykształcił się specyficzny ...

                                               

Złote żniwa

Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów – książka Jana Tomasza Grossa wydana w 2011 roku na temat powojennych losów mienia pożydowskiego w Polsce. Gross pomysł na książkę zaczerpnął z reportażu opublikowanego w roku 200 ...

                                               

Żyd z pieniążkiem

Żyd z pieniążkiem – obraz lub nadruk na płótnie przedstawiający brodatego, najczęściej starszego mężczyznę, często siedzącego przy stole lub ladzie i trzymającego w ręku monetę. Przedstawiony mężczyzna posiada stereotypowe atrybuty i cechy Żyda. ...

                                               

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Jordanowie

Historia Żydów jordanowskich zaczęła się prawdopodobnie w XVIII wieku, ale aż do lat 70-tych przybywali tu oni raczej okazjonalnie, przyciągani możliwością handlu na lokalnym rynku. Dopiero plany kolonizacji Galicji, mające doprowadzić do rozwoju ...

                                               

Polskie pieśni hymniczne

W dobie oświecenia popularna była pieśń Hymn do miłości Ojczyzny słowa Ignacy Krasicki.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →