ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312                                               

Jan Pachecka

Jan Pachecka – profesor nauk farmaceutycznych, profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie biochemii, chemii klinicznej i metabolizmu leków.

                                               

Zbigniew Pasek

W 1982 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1985 studia religioznawcze na tej samej uczelni. W 1984 rozpoczął pracę w Instytucie Religioznawstwa UJ. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1992, na podstawie rozprawy Ruch z ...

                                               

Jacek Paśniczek

Jacek Paśniczek – polski filozof i logik, profesor nauk humanistycznych, dwukrotny dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Włodzimierz Pawluczuk

Włodzimierz Pawluczuk – antropolog, religioznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Badacz kultury ludowej, publicysta, pisa ...

                                               

Maksymilian Pazdan

Maksymilian Pazdan – polski prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym, profesor nauk prawnych, w latach 1990–1996 rektor Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Jan Perszon

Jan Franciszek Perszon – polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, teolog, specjalizujący się w teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.

                                               

Aleksy Piątkiewicz

Aleksy Piątkiewicz – polski specjalista w dziedzinie budowy i konstrukcji maszyn, profesor Politechniki Łódzkiej.

                                               

Janusz Piekarczyk

Janusz Zbigniew Piekarczyk – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Warszawie.

                                               

Kazimierz Polański

Kazimierz Czesław Polański – polski lingwista, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, współtwórca polskiej teorii językoznawczej oraz współautor i redaktor fundamentalnych prac językoznawczych, m.in. Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, Słowni ...

                                               

Wojciech Popiołek

Wojciech Popiołek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Aleksander Posern-Zieliński

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w zakresie etnologii. Od 1991 roku profesor zwyczajny, od 1993 roku dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się antropologią et ...

                                               

Stefan Przewłocki

Stefan Przewłocki – polski specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, profesor nauk technicznych o specjalności geodezja inżynieryjno-gospodarcza, geometria wykreślna, kartografia tematyczna.

                                               

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Andrzej Radziewicz-Winnicki – polski socjolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni, specjalności naukowe: pedagogika społeczna, socjologia wychowania.

                                               

Mansur Rahnama-Hezavah

Mansur Rahnama-Hezavah – profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

                                               

Andrzej Rakowski

Andrzej Rakowski – polski muzykolog, specjalista w zakresie akustyki, profesor sztuk muzycznych, nauczyciel akademicki, w latach 1981–1987 rektor Akademii Muzycznej w Warszawie.

                                               

Adam Rapacki (polityk)

Adam Rapacki – polski polityk, ekonomista i dyplomata. Poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III i IV kadencji, członek Biura Politycznego KC PZPR, minister żeglugi, minister szkół wyższych i nauki oraz minister szkolnictwa wyższego, ...

                                               

Mariusz Ratajczak

Studiował na Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1975–1981 magna cum laude, najlepszy student na roku, doktorat obronił w 1986 roku w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie tytuł rozprawy: "Wątroba płodowa jako źródło k ...

                                               

Aleksander Rejman

Aleksander Augustyn Rejman – polski ogrodnik pomolog, prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

                                               

Antoni Rogalski (naukowiec)

Antoni Władysław Rogalski – polski elektronik, pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Jerzy Rokita

Jerzy Rokita – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 1982-1990 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zarządzanie Przedsiębiorstwem na tej uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na zarządzaniu pr ...

                                               

Stefan Zbigniew Różycki

Stefan Zbigniew Różycki – polski geolog i geograf, najbardziej znany ze swoich badań z zakresu geologii okresów jury i czwartorzędu.

                                               

Marian Rusecki

Marian Jan Rusecki – profesor nauk teologicznych, wykładowca KUL, polski duchowny katolicki, kapelan honorowy papieża.

                                               

Czesław Ryll-Nardzewski

Czesław Ryll-Nardzewski (ur. 7 października 1926 w Wilnie, zm. 18 września 2015 we Wrocławiu – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej, a wcześniej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek rzeczy ...

                                               

Wojciech Rypniewski

Wojciech Robert Rypniewski – polski biofizyk i biochemik, profesor nauk chemicznych. Pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

                                               

Tomasz Schramm

Syn Ryszarda Wiktora Schramma. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przez całą karierę naukową związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym doszedł do stanowiska profesora zwyczajneg ...

                                               

Witold Seńczuk

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 roku w Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. W latach 1946–1950 studiował na Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów, w 1948 roku, podjął pracę w Katedrze Chemii Fizjologicznej. W 1959 ro ...

                                               

Bronisław Sitek

Bronisław Włodzimierz Sitek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w latach 2008–2013 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyt ...

                                               

Józef Smak

Józef Ignacy Smak – polski astronom, profesor dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Andrzej Sobkowiak

Andrzej Sobkowiak – polski chemik, profesor nauk chemicznych, wykładowca akademicki, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w latach 2005–2012.

                                               

Barbara Sosińska-Kalata

W 1980 roku skończyła indywidualne studia w zakresie lingwistycznych podstaw systemów informacyjnych, pod opieką prof. Olgierda A. Wojtasiewicza w Katedrze Lingwistyki Formalnej na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Info ...

                                               

Roman Srzednicki

Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1977. Stopień doktora uzyskał w roku 1981 promotor: Andrzej Pelczar, stopień doktora habilitowanego w roku 1994, a tytuł profesora w 1999. Specjalizuje się w jakościowej teorii równań ...

                                               

Marian Stala

Marian Stala – polski krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Jan Stankowski

Jan Stankowski – polski fizyk, specjalista w zakresie nadprzewodnictwa oraz przemian fazowych, profesor nauk fizycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

                                               

Leszek Starkel

Leszek Marian Starkel – polski geograf i geolog, profesor nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

                                               

Teresa Starzyńska

Teresa Starzyńska – polski lekarz internista i gastroenterolog, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii PUM, członek Zarządu ...

                                               

Łukasz Stettner

Łukasz Stettner – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie matematyki stosowanej, sterowania stochastycznego i teorii prawdopodobieństwa.

                                               

Grażyna Stochel

Grażyna Stochel – polska chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2008–2012 i 2012–2016 dziekan Wydziału Chemii UJ, specjalności naukowe: chemia koordynacyjna i bionieorganiczna, fotochemia. ...

                                               

Tadeusz Stryjakiewicz

W 1973 ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. W latach 1973-1977 odbywał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Podczas studiów brał udział w pr ...

                                               

Jerzy Strzelczyk

Jerzy Strzelczyk – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum, członek korespondent Polskiej Akademi ...

                                               

Jerzy Stuhr

Jerzy Oskar Stuhr – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista, laureat Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową w filmie Persona non grata i nagrody specjalnej za osiągnięcia życia.

                                               

Stanisław Suchodolski (numizmatyk)

Wysiedlony z Warszawy w czasie Powstania w 1944, następnie w obozach niemieckich w Pruszkowie, Stutthofie i Altforwerku pod Grudziądzem. Ukończył Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego matura w 1953 r. Swoje studia nad historią pieniądza w Polsce Sta ...

                                               

Roch Sulima

Roch Mieczysław Sulima – kulturoznawca, historyk kultury, antropolog kulturowy, folklorysta, krytyk literacki i artystyczny, publicysta.

                                               

Jerzy Supernat

Jerzy Stanisław Supernat – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie prawa administracyjnego.

                                               

Jerzy Szacki (socjolog)

Jerzy Ryszard Szacki – polski socjolog i historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych. Od 1973 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zaliczany do warszawskiej szkoły h ...

                                               

Jerzy Szaflik

Ukończył II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1961. Studia lekarskie dyplom - 1969, doktorat i habilitację zdobywał na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1991 w wyniku konkursu został kierownikiem Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarski ...

                                               

Józef Szala

Urodził się w 1938. W 1961 ukończył studia na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej specjalność: Maszyny Cieplne Tłokowe. W 1975 uzyskał doktorat Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, w 1981 habilitację Wydział Mechan ...

                                               

Józef Szarawara

Józef Szarawara – inżynier-chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, działający w wielu obszarach technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej oraz kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych.

                                               

Henryk Szarmach

Ukończył w 1952 studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Do czasu przejścia na emeryturę zawodowo przez wiele lat związany z tą uczelnią, pełnił funkcję kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim. Uz ...

                                               

Lech Szczucki

Lech Tadeusz Szczucki – polski historyk filozofii i kultury, profesor nauk humanistycznych, specjalista w historii kultury XVI-XVII w., znawca problematyki braci polskich.

                                               

Jerzy Szuba

Jerzy Szuba ps. "Świda" – podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych, inżynier chemik, specjalista karbochemii, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →