ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 325                                               

Margareta Kępińska Jakobsen

Margareta Kępińska Jakobsen – polska prawniczka, działaczka społeczna, współzałożycielka Duńskiego Komitetu Helsińskiego Praw Człowieka, zaangażowana m.in. w prace związane z reformą polskiego systemu penitencjarnego.

                                               

Katarzyna Kępka (adwokat)

Katarzyna Kępka – polska doktor nauk prawnych, adwokatka i wykładowczyni, w 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

                                               

Mikołaj Kiczka

Mikołaj Kiczka herbu Kokot z Kik – szlachcic polski, archidiakon gnieźnieński, kanonik i wikariusz generalny, oraz administrator diecezji poznańskiej, doktor dekretów, a w 1422 roku główny pełnomocnik króla Władysława Jagiełły wraz z Władysławem ...

                                               

Grzegorz Kiełb

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył ponadto studia podyplomowe z obszaru gospodarki przestrzennej w administracji publicznej oraz z zakresu zarządzania i pośrednictwa obrotu nieruchomościami. W swojej karierze zawodowej pracował w straży mi ...

                                               

Roman Kiełkowski

Roman Kiełkowski - pisarz, prawnik i publicysta, dziennikarz. Współpracownik "Czasu” i Przeglądu Lekarskiego. Publikacje Desant niebieski zbiór wierszy 1946 Historie spod Kopca Krakusa 1972 Zlikwidować na miejscu! z dziejów okupacji hitlerowskiej ...

                                               

Aranka Kiszyna

Była córką Rudolfa Ostrihanskyego 1893–1963, pułkownika Wojska Polskiego II RP i żołnierza AK, najstarszą z czworga jego dzieci z Marią Walerią Gierycz. Podczas II wojny światowej była żołnierzem AK. Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Prawa U ...

                                               

Alfred Klein

Urodzony w 1921 r. Doktoryzował się u Józefa Fiemy w 1961 na podstawie pracy Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, habilitację otrzymał cztery lata później. Tytuł profesora zwyczajnego i stanowisko kierownika Zakładu Prawa Obrotu Uspołeczn ...

                                               

Franciszek Ksawery Klimaszewski

Ukończył seminarium duchowne w Saratowie, a następnie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł magistra teologii i egzaminatora prosynodalnego, powrócił do Saratowa i został kanonikiem. W latach 1913-1917 prz ...

                                               

Mateusz Klinowski

Mateusz Michał Klinowski – polski prawnik, filozof, polityk, samorządowiec, publicysta, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz na rzecz liberalizacji polityki narkotykowej w Polsce, w latach 2014–2018 b ...

                                               

Jan Kłodziński

Był sędzią rozwiązanego przez władze carskie sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego. Był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Publikował na tematy prawnicze oraz historyczne. W 1842 roku opublikował w Warszawie encyklopedię prawniczą, a w ...

                                               

Tomasz Knothe

W 1966 ukończył studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W 1971 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latac ...

                                               

Piotr Kobylański

Piotr Kobylański – adwokat, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Po ukończeniu prawa w Petersburgu został sekretarzem I Departamentu Senatu Rosji. Od 1851 przebywał w Warszawie, w 1857 został radcą dworu i wiceprezesem Trybunału Hand ...

                                               

Tadeusz Kochanowicz

Tadeusz Kochanowicz – polski prawnik, urzędnik i polityk, współpracownik Rządu RP na uchodźstwie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, autor wspomnień.

                                               

Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów i Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc ...

                                               

Adam Kocur

Adam Kocur – polski powstaniec, doktor praw, polityk, duchowny, prezydent Katowic w latach 1928–1939, Wiceprezes Związku Związków Komunalnych Kas Oszczędności w 1939 roku, kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Jan Kodrębski

Jan Kodrębski – polski prawnik, historyk myśli politycznej i prawnej, romanista, znawca kultury antycznej, od 1990 r. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa rzymskiego i historii doktryn politycznych i prawnych. Absolwent ...

                                               

Jadwiga Kokoszko

Jadwiga Kokoszko pseud. Wacław – prawniczka, działaczka konspiracyjna podczas II wojny światowej, żołnierz Gwardii Ludowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka w warszawskim Sądzie Okręgowym, od 1936 żona Witolda Kok ...

                                               

Józef Kokot (historyk)

Józef Kokot – polski historyk i prawnik, profesor nauk politycznych, w latach 1966–1975 dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, znawca dziejów Śląska.

                                               

Ludwik Kolankowski

Ludwik Kolankowski – polski historyk, działacz polityczny i senator RP, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatni dyrektor Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.

                                               

Mirosław Kołakowski

Z wykształcenia był prawnikiem, specjalizował się w prawie europejskim. Zasiadał w radach nadzorczych Radia Łódź i Widzewa Łódź, kierował też radą Międzynarodowych Targów Łódzkich. Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Unii Wolności. ...

                                               

Jan Komierowski

Jan Komierowski – prawnik, ziemianin, urzędnik administracji państwowej, brał udział w powstaniu listopadowym. Wydał utwory poetyckie Andrzeja Morsztyna i przetłumaczył 10 dramatów Williama Szekspira, które ukazały się anonimowo w trzech tomach d ...

                                               

Tadeusz Koncki

Tadeusz Koncki, polski prawnik, doktor praw, urzędnik państwowy Austro-Węgier II Rzeczypospolitej, wojewoda śląski 1924.

                                               

Kazimierz Konopka

Kazimierz Józef Konopka – sekretarz Hugona Kołłątaja, członek tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, publicysta, jeden z przywódców jakobinów warszawskich, żołnierz, oficer Legionów Polskich.

                                               

Tadeusz Kopeć (poseł II RP)

Tadeusz Kopeć – polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Adolf Koper

Adolf Koper, ps. Marek Rozłucki, Michał Polanowski – polski prawnik, żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant obwodu Lublin Okręgu Lublin tej organizacji.

                                               

Wiktor Kopff

Wiktor Adolf Karol Kopff – polski prawnik i pamiętnikarz, od 1840 senator Rzeczypospolitej Krakowskiej. Był najmłodszym z dzieci malarza Jana Wincentego Koppfa, bratem Konstantego Kopffa. W latach 1814–1821 uczył się w Gimnazjum św. Anny. Studiow ...

                                               

Roman Korab-Żebryk

Roman Korab-Żebryk, ps. "Korab”, "Korabiewicz”, "Robak” – polski prawnik i historyk, oficer Armii Krajowej, dowódca 1 Wileńskiej Brygady AK, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Stefan Korboński

Stefan Korboński, ps. "Nowak”, "Zieliński”, "Stefan Zieliński” – polityk polskiego ruchu ludowego, adwokat i publicysta, oficer Wojska Polskiego, p.o. Delegata Rządu na Kraj w okresie od 27 marca do 28 czerwca 1945. Poseł na Sejm Ustawodawczy z r ...

                                               

Tomasz Korczak

Tomasz Korczak – prawnik z wykształcenia, nauczyciel, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Międzylesie od 1998 roku.

                                               

Antoni Kordowski

Antoni Bonifacy Kordowski – polski polityk ruchu ludowego, poseł PSL "Wyzwolenie”, prawnik, publicysta.

                                               

Marcin Korolec

Marcin Korolec – polski prawnik, urzędnik państwowy. W latach 2005–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2011–2013 minister środowiska, w latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik Rządu ds. p ...

                                               

Marek Stanisław Korowicz

Marek Stanisław Korowicz pseud.: Stanisław Deresiewicz, Komar Stanisław; kryptonimy: St. D., M. St. K. – polski politolog, specjalista prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, taternik.

                                               

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Magdalena Maria Korzekwa – polska prawniczka, psycholog, publicystka i pisarka, prezenterka TVP, dziennikarka.

                                               

Modest Wit Kosicki Wata

Modest Wit Kosicki Wata – prawnik. W 1810-1814 studiował w Szkole Głównej Krakowskiej, w 1814 uzyskał doktorat z filozofii i nauk wyzwolonych za pracę pt.: Rozprawa o głównej zasadzie i pożytkach filozofii moralnej, wyd. Kraków 1814); w 1814/1815 ...

                                               

Artur Kosicki

Został absolwentem szkoły średniej w Łapach. W latach 1997–2004 był członkiem zespołu disco polo Boys, gdzie zajmował się głównie tańcem, jednak również śpiewał. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku, specjalizował się w prawie ...

                                               

Władysław Kosieradzki

Był jednym z twórców koncepcji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, wraz z bratem Pawłem Kosieradzkim i wicepremierem odpowiedzialnym za przemysł i gospodarkę Eugeniuszem Kwiatkowskim. Jego Memoriał złożony jesienią 1936 roku uznano za najlep ...

                                               

Stanisław Kosina

Stanisław Marian Kosina – doktor praw, urzędnik konsularny, kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Hilary Kossak

Pochodził ze Lwowa. Ukończył studia na tamtejszym Wydziale Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego, w marcu 1914 uzyskując tytuł naukowy doktora praw. Brał udział w I wojnie światowej jako oficer c. i k. armii. W grudniu 1914 został awansowany do st ...

                                               

Andrzej Kotula (1822-1891)

Urodził się jako szósty z trzynaściorga dzieci Józefa, chałupnika, i Marii z Kasparków. Ukończył kolejno ewangelicką szkołę trywialną w Grodziszczu, gimnazjum ewangelickie na Wyższej Bramie w Cieszynie, liceum w Bratysławie i studia prawnicze w W ...

                                               

Władysław Kowalikowski

Władysław Kowalikowski – polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, zastępca komisarza generalnego rządu RP na Kraków, wicewojewoda krakowski, wojewoda krakowski.

                                               

Bolesław Kowalski (żeglarz)

Bolesław Kazimierz Kowalski ps. Bolo – polski prawnik, żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, organizator i dowódca naukowo-badawczych żeglarskich wypraw m.in. na SY "Dar Opola" na Morze Czerwone i Morze Śródziemne i na SY Śmiały dookoła Ame ...

                                               

Wojciech Kowalski (ur. 1980)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jerzego Ciszewskiego rozprawy pt. Naruszenie prywatnej sfery życia przez prasę - analiza cywilnoprawna uzyskał na Wydziale Prawa i Admi ...

                                               

Piotr Kownacki

Piotr Kownacki – polski prawnik, urzędnik państwowy. W latach 2008–2009 szef Kancelarii Prezydenta RP, p.o. prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1991–1992.

                                               

Andrzej Kozanecki

Andrzej Kozanecki – polski adwokat, w czasie II wojny światowej uczestnik konspiracji, publicysta Tygodnika Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1948-1954.

                                               

Krzysztof Kozłowski (ur. 1983)

Krzysztof Stanisław Kozłowski – polski prawnik i polityk. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w latach 2016–2018 wojewoda zachodniopomorski, od 2018 do 2020 sekretarz stanu w Ministerst ...

                                               

Wacław Kozubski

Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował w Związku Powiatów Województwa Poznańskiego. W 1939 walczył w wojnie obronnej Polski. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie w Małopolsce. W 1944 wziął udział ...

                                               

Stanisław Koźmiński (dyplomata)

Stanisław Koźmiński – polski prawnik i dyplomata. Studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego i w Wiedniu, uzyskując doktorat. W latach 1900–1919 pracował w prokuraturze we Lwowie, od 1916 wykładał również ekonomię na wyższych kursa ...

                                               

Ludwik Krajewski

Ukończył studia prawnicze. Pełnił funkcję redaktora "Dziennika Ustaw”. Sędzia pokoju zapasowy w okręgu sądu okręgowego w Grodnie, delegowany do czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości 9 listopada 1928 roku. We wrześniu 1937 został powołany na s ...

                                               

Ignacy Krasicki (dziennikarz)

Ignacy Stanisław Krasicki – polski dziennikarz, politolog marksistowski, działacz i propagandysta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podejmujący m.in. zagadnienia polityki wyznaniowej. Został umieszczony na tzw. Liście Kisiela.

                                               

Henryk Piotr Krasiński

Henryk Piotr Zygmunt Krasiński - hrabia, polski ziemianin, prawnik, działacz patriotyczny i społeczny, właściciel majątku w Mszanie Dolnej. Henryk Krasiński pochodził z ukraińskiej gałęzi rodziny herbu Ślepowron, od XIX wieku posiadającej tytuł h ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →