ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 326                                               

Krzysztof Liedel

Krzysztof Liedel – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań ...

                                               

Marian Linde

Marian Linde – polski prawnik, dyplomata w służbie konsularnej Austro-Węgier, w służbie dyplomatycznej i konsularnej II Rzeczypospolitej. Ukończył na Uniwersytecie we Fryburgu studia prawnicze ze stopniem naukowym doktora i wstąpił do służby kons ...

                                               

Ryszard Linscheid

Ryszard Zygmunt Linscheid – prawnik, przedsiębiorca, podporucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Maria Lipczyńska

Maria Janina Lipczyńska-Koper z domu Chmielowiec – polska prawniczka, adwokat, profesor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa karnego procesowego i logiki, początkowo związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, a następnie z Uniwersytetem Wrocł ...

                                               

Mariusz Lipiński

Działał w Partii Ludowo-Demokratycznej i był szefem jej młodzieżówki – Towarzystwa Promocji Młodych. W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia startował do Sejmu z listy SLD-UP PLD była uczestnikiem tej koalicji. 20 kwietnia 2002 wprowadzi ...

                                               

Tadeusz Lipkowski

Tadeusz Lipkowski – prawnik, publicysta, współpracownik Małego Dziennika i Prosto z Mostu. Osadzony na Pawiaku i w al. Szucha.

                                               

Dominik Lisiecki

Dominik Lisiecki krypt.: D. L., zm. 15 kwietnia 1846 w Warszawie) – prawnik, dziennikarz, poeta, tłumacz, wolnomularz.

                                               

Michał Litwiniuk

Michał Piotr Litwiniuk – polski samorządowiec, prawnik i nauczyciel akademicki, od 2014 do 2018 wiceprezydent Białej Podlaskiej, od 2018 prezydent tego miasta.

                                               

Maria Liwo

Maria Janina Liwo – polska prawnik, działaczka organizacji narodowych, więzień gestapo, harcerka i działaczka kospiracji w czasie niemieckiej okupacji.

                                               

Tadeusz Lubaczewski

Ukończył gimnazjum w Travniku, następnie studiował prawo i uzyskał w tej dziedzinie tytuł doktora. W 1920 wstąpił do polskiej służby zagranicznej, w której był m.in. sekretarzem konsularnym w agencji konsularnej w Boguminie 1920, sekretarzem kons ...

                                               

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński – polski prawnik, inwestor i działacz społeczny. Prezes Grupy Landeskrone, Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, członek Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, członek Rady Muzeum Łazienki Królewskie ...

                                               

Jan Antoni Luchini

Jan Antoni Luchini – polski prawnik, profesor i sześciokrotny rektor Akademii Krakowskiej. Rektorem krakowskiej uczelni został po raz pierwszy w roku 1724 zastępując na stanowisku Marcina Waleszyńskiego, urząd sprawował do 1725. Ponownie był jesz ...

                                               

Tomasz Lulek (prawnik)

Tomasz Lulek - prawnik, doktor prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego z polityki ekonomicznej, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny prawa skarbowego i rachunkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako profesor zwy ...

                                               

Zbigniew Łabno

Zbigniew Józef Franciszek Łabno – polski prawnik, adwokat, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w latach 1990–1996 dziekan Wydziału Ekonomii tej uczelni.

                                               

Otmar Łazarski

Otmar Łazarski – polski prawnik i dyplomata. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wiedeńskim w 1911 rozpoczął pracę w administracji austro-węgierskiej w Galicji, do 1914 był praktykantem konceptowym w s ...

                                               

Stanisław Łepkowski

Stanisław Łepkowski – polski prawnik, dyplomata, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył następnie Akademię Eksportową w Wiedniu. W kwietniu 1919 wstąpił do służby dyplomaty ...

                                               

Karol Łopatecki

Karol Łopatecki – polski historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

                                               

Adam Łoś

Adam Karol Ludwik Łoś herbu Dąbrowa z Grodkowa – współwłaściciel majątku Domażyr, starosta powiatowy w Krośnie.

                                               

Karol Łoś

Karol Franciszek Salezy Łoś, herbu Dąbrowa, z Grodkowa i Krzynowłogi Małej – polski ziemianin, właściciel dóbr ziemskich Kulmatycze w powiecie mościskim; Domażyr i Stawisko Zrelewskie w powiecie gródeckim, Wywodził się z tzw. starszej linii Łosió ...

                                               

Włodzimierz Adam Łoś

Włodzimierz Adam Aleksander hr. Łoś z Grotkowa herbu Dąbrowa – polski ziemianin, wiceprezydent Namiestnictwa Galicyjskiego, komisarz i poseł Sejmu Krajowego, starosta powiatowy w Pilźnie, polityk, urzędnik państwowy.

                                               

Feliks Łubieński

Feliks Franciszek Florian Władysław Józef Bogumił Łubieński herbu Pomian – polski działacz polityczny, prawnik, starosta nakielski, rotmistrz wojsk koronnych 1789–1792, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, członek czynny Towarzys ...

                                               

Konstanty Łubieński

Konstanty Łubieński – polski działacz państwowy, ekonomista, prawnik, publicysta. Poseł na Sejmie PRL I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, członek Rady Państwa. Syn hrabiego Tadeusza, ojciec literata Tomasza.

                                               

Stanisław Łucki

Stanisław Łucki – prawnik, polityk narodowy, żołnierz w II wojnie światowej, działacz polonijny we Francji związany ze Stronnictwem Narodowym.

                                               

Jan Łukasiewicz (prawnik)

Jan Łukasiewicz – polski prawnik, specjalizujący się w naukach administracyjnych i prawie administracyjnym, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim.

                                               

Hanna Machińska

Hanna Machińska – polska prawniczka i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych. W latach 1991–2017 dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie, od 2017 zastępca rzecznika praw obywatelskich.

                                               

Jerzy Machlejd

Wywodził się z rodziny o korzeniach szkockich. Jego antenaci należeli do klanu MacLeodów. Był synem warszawskiego przedsiębiorcy z branży ogrodniczej Artura Machlejda, bratankiem pastora luterańskiego Juliana Machlejda, bratem inżyniera ogrodnict ...

                                               

Józef Machowski (prawnik)

Józef Machowski – polski doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego. Początkowo kompletował generalne zbiory znaczków państw słowiańskich, później zaczął specjalizować się w znaczkach polskich. W latach okupacji nawiązał blis ...

                                               

Franciszek Maciejowski

Wybitny XIX-wieczny znawca prawa rzymskiego oraz historii prawa. Profesor prawa w Szkole Głównej Warszawskiej. Synem Franciszka był XIX wieczny powieściopisarz Ignacy Maciejowski.

                                               

Feliks Madejewski

Feliks Madejewski – prawnik i sędzia, poseł do austriackiej Rady Państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie oraz wydział prawa uniwersytetu lwowskiego 1849. Od 1850 pracował w sądownictwie galicyjskim. Najpierw jak auskultant w Sądzie Karnym k. k. Crim ...

                                               

Jerzy Wiktor Madeyski

Jerzy Wiktor Madeyski herbu Poraj – polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, szef Krajowego Komisariatu Cywilnego przy Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim, minister oświaty Przedlitawii, pierwszy poseł II Rzeczypospolitej w Republic ...

                                               

Stanisław Majewski (1915–1985)

Stanisław Wacław Majewski – polski prawnik, bankowiec i polityk. Prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów.

                                               

Wincenty Majewski (1841–1930)

Wincenty Majewski – polski prawnik i publicysta Ukończył studia prawnicze i wykonywał zawód adwokata. Był autorem publikacji o charakterze porad związanych problematyką prawną w czasie rewolucji przemysłowej. Felietony publikował na łamach Themis ...

                                               

Tadeusz Wojciech Maklakiewicz

Pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych, jego bracia Jan i Franciszek byli kompozytorami. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 1945–1949, a następnie kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzy ...

                                               

Jan Malec (prawnik)

Był synem Eugeniusza i Marii. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim na terenie Pragi jako strzelec w szeregach plutonu 634 – zgrupowania 632 – 1 Rejonu VI Obwodu AK-Praga. Był m.in. dyrekt ...

                                               

Franciszek Malewski

Franciszek Hieronim Malewski − polski prawnik, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, przyjaciel Adama Mickiewicza i jego towarzysz na zesłaniu w Rosji, w 1830 roku współzałożyciel "Tygodnika Petersburskiego” i jego redaktor do 1835 roku. Na zlec ...

                                               

Godzimir Małachowski

Godzimir Małachowski herbu Nałęcz – polski prawnik, adwokat, prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu.

                                               

Eugeniusz Małecki

W 1980 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. pracował w "Samopomocy Chłopskiej” w Kaliszu. W 1990 zatrudniony w Biurze Poselsko-Senatorskim OKP w Kaliszu. W tym samym roku został powołany na wic ...

                                               

Jakub Marciszowski

Jakub Michał Marciszowski herbu Jastrzębiec – doktor filozofii i obojga praw, profesor i rektor Akademii Krakowskiej.

                                               

Andrzej Marek (burmistrz)

Brał udział w powstaniu styczniowym, wraz z braćmi Ignacym i Jakubem służył w oddziale Mariana Langiewicza. Pełnił funkcję sędziego wojskowego audytora. Bracia brali udział w bitwach pod Miechowem, pod Pieskową Skałą i pod Grochowiskami, po inter ...

                                               

Marian Dylewski

Ukończył wydział prawa uniw. we Lwowie, gdzie otrzymał tytuł doktora praw 1837. W latach 1838-1840 pracował jako adiunkt w prokuraturze kameralnej we Lwowie. Podejrzewany o udział w polskich nielegalnych organizacjach niepodległościowych w latach ...

                                               

Andrzej Markiewicz (fizjokrata)

Ukończył Seminarium Kandydatów Stanu Nauczycielskiego przy Szkole Głównej Koronnej w Krakowie. Został nauczycielem i uczył prawa, nauki moralnej, historii, początkowo w szkole wydziałowej w Warszawie, a następnie 1795-1801 w szkołach przygłównych ...

                                               

Jerzy Markiewicz

Syn Jana i Heleny z Modrzejewskich. W 1951 uzyskał tytuł magistra prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 otrzymał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1981 doktor habilitowany nauk hu ...

                                               

Ryszard Markiewicz

Ryszard Markiewicz – polski prawoznawca i radca prawny, specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa autorskiego, cywilnego i informacyjnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń ...

                                               

Bolesław Markowski (polityk)

Bolesław Markowski – polski prawnik, ekonomista, polityk, uczony oraz działacz samorządowy II Rzeczypospolitej. W 1881 roku ukończył Męskie Gimnazjum Rządowe w Kielcach. Twórca szkolnictwa ekonomicznego w regionie świętokrzyskim – w roku 1903 zał ...

                                               

Zdzisław Markowski

Zdzisław Markowski – prawnik, generał brygady w stanie spoczynku. Dyplom magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1967–1990 działał w strukturach Wojskowych Służb Wewnętrznych, był funkcjonariusze ...

                                               

Rajmund Masłowski

Z zawodu prawnik. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, herbu Samson, wywodzącej się z ziemi wieluńskiej. Był synem Józefa i Józefy z Bieleckich, bratem Eleonory, Gracjana, Edwarda i Jana. Żonaty od 1850 z Walerią z Danilewiczów 1827-1869 ...

                                               

Władysław Mazurkiewicz (dyplomata)

Władysław Mazurkiewicz – polski prawnik i dyplomata II Rzeczypospolitej, długoletni przedstawiciel dyplomatyczny RP w Argentynie.

                                               

Marek Mączyński

Marek Ireneusz Mączyński – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

                                               

Henryk Mądrzak

Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Nowych Skalmierzycach. W latach 1951–1955 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1957 r. odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a w 1959 r. był asesorem sądowym w Sądzie Powiatowym w St ...

                                               

Janina Ciechanowicz-McLean

Janina Ciechanowicz-McLean – polska prawniczka, prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →