ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 347                                               

Celestyn Ciechanowski

Celestyn Ciechanowski – powstańczy naczelnik miasta Grodno w powstaniu styczniowym, lekarz, polski działacz narodowy i społeczny, zesłaniec.

                                               

Andrzej Cielecki

Andrzej Waldemar Cielecki ps. Andrzejek – polski elektronik, wynalazca, powstaniec warszawski, doktor inżynier elektroniki, pracownik naukowy PAN, działacz społeczny, więzień niemieckich obozów jenieckich i Urzędu Bezpieczeństwa.

                                               

Sebastian Ciemnoczołowski

Sebastian Sylwester Ciemnoczołowski – polski samorządowiec, przedsiębiorca i menedżer, w latach 2006–2008 wicemarszałek województwa lubuskiego, w latach 2010–2014 burmistrz Kargowej.

                                               

Adam Cienciała

Adam Cienciała – polski rolnik w Mistrzowicach na Śląsku Cieszyńskim, działacz społeczny. Syn Pawła Cienciały, wójta Mistrzowic; brat Jerzego i Pawła. Autor dziennika.

                                               

Bruno Cienciała

Urodził się w 1882. Po zdaniu egzaminu dojrzałości kształcił się w Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. Ukończył studia z tytułem inżyniera leśnika. Przed 1914 był członkiem oddziału C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego w Bóbrce. Jak ...

                                               

Wojciech Ciesielski

Dyplomowany instruktor kulturalno-wychowawczy o trzech specjalnościach. Od 1974 do 1990 pracował na etatach w domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim. Pełnił funkcje kierownicze, był organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów mala ...

                                               

August Adolf Cieszkowski

August Adolf Cieszkowski – polski ziemianin, mecenas nauki, senator II RP. Był synem filozofa Augusta 1814–1894 i Heleny z Cieszkowskich rodzice byli stryjecznym rodzeństwem. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, następnie studiował filo ...

                                               

Jakub Cieślewicz

W 1856 rozpoczął naukę w gimnazjum w Trzemesznie, później przeniósł się do Inowrocławia. Tam w 1866 zdał egzamin dojrzałości. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie studiował medycynę i uzyskał tytuł doktora. W 1873 odbył służbę wojskową i wrócił d ...

                                               

Teresa Ciszkiewiczowa

Teresa Ciszkiewiczowa – polska lekarka, działaczka oświatowa, polityczna i kobieca. Córka Jarosława i Zofii z Wołodków. Urodziła się w majątku rodzinnym Niewiezniki, w ziemi kowieńskiej. Początkowo naukę pobierała w domu rodzicielskim. Jako 15-la ...

                                               

Jacek Cydzik

Jacek Cydzik – polski architekt, konserwator zabytków, podporucznik Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych.

                                               

Piotr Cywiński (historyk)

Piotr Mateusz Andrzej Cywiński – polski historyk mediewista, działacz społeczny, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, współtwórca i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau; w latach 2000–2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawi ...

                                               

Edward Czaban

Edward Paweł Czaban, przedsiębiorca polski, filantrop. Pochodził z warszawskiej rodziny kupieckiej, był synem Tomasza i Elżbiety z domu de Baldi. Od 11. roku życia kształcił się w zawodzie kupca w Hamburgu, następnie studiował na uniwersytecie w ...

                                               

Daniel Czapiewski

Nazywany był Kaszubskim Stolemem. Był synem Jana Czapiewskiego, inżyniera rolnika i posła na Sejm VIII kadencji i Heleny, nauczycielki. Zainteresowanie historią Polski i małej ojczyzny – Ziemi Kaszubskiej – zmaterializowały się w jego dwóch przed ...

                                               

Sylwester Czaplicki

Sylwester Czaplicki – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pułkownik Wojska Polskiego.

                                               

Zdzisław Czaplicki

Zdzisław Konstanty Czaplicki – lekarz, taternik, członek Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, zakopiański działacz społeczny, podpułkownik.

                                               

Adam Leon Michał Czarliński-Schedlin

Adam Leon Michał Czarliński-Schedlin – działacz społeczny, pierwszy starosta toruński w odrodzonej Rzeczypospolitej, starosta grudziądzki. Wywodził się z kaszubskiej rodziny szlacheckiej Czarlińskich. Był wielokrotnym członkiem Rady Patronackiej ...

                                               

Stanisław Czarnecki

Stanisław Czarnecki herbu Prus III – ziemianin wielkopolski, hrabia, polityk, powstaniec styczniowy.

                                               

Leszek Czarnecki

13 listopada 2018 Gazeta Wyborcza ujawniła stenogram rozmowy w Internecie opublikowane zostało również nagranie audio z udziałem biznesmena Leszka Czarneckiego oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego. Według Czarne ...

                                               

Maurycja Czarnocka

Maurycja Czarnocka – polska działaczka narodowa, oświatowa i społeczna w guberni mińskiej, filantropka, ziemianka. Pochodziła z ziemiańskiej rodziny Czarnockich z Lecieszyna w guberni mińskiej. Aktywna w polskich organizacjach narodowych i w twor ...

                                               

Zbigniew Czarnuch

Dzieciństwo spędził w Lututowie, Raduczycach i Dębinie w gminie Osjaków. W 1945 przybył do Witnicy, w której jego ojciec Jan został mianowany burmistrzem był nim do 1948. W młodości jako harcerz uczestniczył gorliwie w zacieraniu śladów niemczyzn ...

                                               

Roman Czartoryski

Roman Adam Czartoryski – książę, polski arystokrata, więzień stanu, działacz społeczny i polityczny.

                                               

Anna Czech

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie w 1977 uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. Ukończyła także studia podyplomowe w 1990 w Państwowym Zakładzie Higieny oraz w 2002 w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Pracowała m.i ...

                                               

Stanisław Czepiel

Ukończył szkołę muzyczną II stopnia, jest absolwentem Studium Dyrygentury w Krakowie. W wieku 11 lat zrobił swoje pierwsze skrzypce. Po studiach, pracując w Zakopanem, chodził na nauki do lutnika Franciszka Marduły – nestora polskich lutników, gd ...

                                               

Apoloniusz Czernów

Apoloniusz Czernów – polski lotnik i wojskowy, generał brygady pilot Sił Zbrojnych PRL i RP, doktor nauk wojskowych.

                                               

Adolf Czerwiński

Adolf Czerwiński – polski prawnik, karnista, radca dworu, sędzia, doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, działacz społeczny.

                                               

Alfred Czesla

Urodził się w Mrągowie Sensburg na Mazurach. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor socjologii. Ponad dwadzieścia lat był adiunktem na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i kierownikiem Pracowni Analiz Społecznych ...

                                               

Włodzimierz Czetwertyński-Światopełk

Włodzimierz Ludwik Stanisław Czetwertyński-Światopełk – książę, radca Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, spiskowiec, naczelnik cywilny powiatu łuckiego w powstaniu styczniowym, zesłaniec, obywatel ziemski guberni siedleckiej w 1909 roku.

                                               

Mateusz Czopor

Mateusz Czopor - samorządowiec, szambelan papieski. Urodził się w Dydni koło Sanoka. Wyświęcony na kapłana w 1887 roku, pracował początkowo jako katecheta w Jaśle. Po śmierci Franciszka Wojnara w 1896 roku został wikarym parafii Jarosławskiej, a ...

                                               

Tadeusz Czudowski (powstaniec styczniowy)

Tadeusz Czudowski – dowódca oddziału wojsk polskich w czasie powstania styczniowego, filantrop, polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin. Urodził się w majątku Nizkach w powiecie czerykowskim. Był synem Tadeusza Czudowskiego, marszałka cze ...

                                               

Andrzej Czuma

Andrzej Bobola Czuma – polski polityk, prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej i więzień polityczny w PRL, a następnie działacz polonijny. Poseł na Sejm V VI kadencji, w 2009 minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

                                               

Czesław Czypicki

Czesław Czypicki – wielkopolski działacz społeczny i polityczny, prawnik. Był synem leśniczego. Ukończył gimnazjum w Braniewie, następnie studiował prawo we Wrocławiu. Odbył praktykę w sądzie w Jastrowiu Pomorze Zachodnie, następnie osiadł w Koźm ...

                                               

Ludwik Ćwiklicer

Ludwik Ćwiklicer, także Cwiklicer – polski lekarz z tytułem doktora, burmistrz, działacz społeczny i ochotniczych straży pożarnych.

                                               

Adolf Daab

Adolf Daab – warszawski przedsiębiorca budowlany pochodzenia niemieckiego, działacz społeczności luterańskiej, społeczny i sportowy, radny Warszawy.

                                               

Katarzyna Daab

Katarzyna Berta Daab z.d Krückel - ewangeliczka. Podczas okupacji niemieckiej prowadziła działalność społeczną, działała w Radzie Głównej Opiekuńczej. Udzielała pomocy materialnej więźniom politycznym i ich rodzinom. Przygotowywała i wysyłała pac ...

                                               

Leopold Daab

Leopold Zdzisław Daab – warszawski przedsiębiorca i działacz społeczny pochodzenia niemieckiego, współwłaściciel stolarni, działacz praskiego samorządu lokalnego, właściciel posesji i kamienic na warszawskiej Pradze.

                                               

Eugeniusz Dacyl

Eugeniusz Dacyl – polski mistrz kamieniarski i betoniarski, działacz społeczny związany z regionem podkarpackim.

                                               

Jan Dagnan

Jan Dagnan, polski duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny, dziekan dekanatu starosądeckiego, wieloletni proboszcz w Piwnicznej. Przez 37 lat był proboszczem w Piwnicznej oraz inicjatorem wielu akcji społecznych. Przez 20 lat prowadził Kółk ...

                                               

Paweł Danowski

Ukończył 6 klas gimnazjum. Podczas I wojny światowej w latach 1915–1918 pracował jako nauczyciel w Goniądzu. Od 1916 roku był członkiem komisji szacunkowej przy RGO. Od stycznia 1919 roku do września 1920 roku służył w wojsku jako pisarz kancelar ...

                                               

Aleksandra Dargiel

Pracowała jako nauczycielka, wspólnie z Anną Oderfeldt napisała jeden z elementarzy pt. "Chcę czytać", który w latach 1916-1933 miał kilkanaście wydań. Podczas II wojny światowej kierowała jednym z warszawskich biur Rady Głównej Opiekuńczej RGO. ...

                                               

Sławomir Dawidziuk

Sławomir Dawidziuk – Sybirak, doktor inżynier nauk technicznych, główny geodeta wojewódzki w Białymstoku, działacz środowiskowy.

                                               

Kazimierz Dąbrowski (psycholog)

Kazimierz Dąbrowski – polski lekarz, psychiatra, psycholog kliniczny, filozof oraz pedagog, założyciel Instytutu Higieny Psychicznej którym kierował w latach 1935–1949. Twórca teorii dezintegracji pozytywnej, autor licznych publikacji naukowych i ...

                                               

Władysław Demkow

Władysław Michał Demkow – nauczyciel, społecznik, członek i aktywista Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był aktywnym inicjatorem nowych form pracy kulturalnej w środowisku wiejskim. Z jego inicjatywy powstał Uniwersytet L ...

                                               

Alicja Derkowska

Uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie matematyki. Była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Łódzkim. W 1975 przeprowadziła się do Nowego Sącza, współtworzyła regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którym kierowała przez ...

                                               

Jan Deszcz

Urodził się w USA. W 1920 roku rodzina wróciła do Polski i zamieszkała w Wietrzychowicach. Uczył się w I Państwowym Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, które ukończył w 1937 roku. Rozpoczął studia na UJ, ale przerwała je wojna. W czasie II ...

                                               

Bolesław Dębiński

Bolesław Sylwester Dębiński, także Dembiński, pseud. Józef Drut – polski lekarz, przyrodnik, działacz społeczny. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego rodzicami byli Piotr Dębiński i Lucyna z Wojewódzkich. Ukończył studia przyrodnicze na uniwers ...

                                               

Kazimierz Diehl

Kazimierz Bronisław Diehl – polski farmaceuta, działacz na rzecz osób głuchych, wieloletni prezes Polskiego Związku Głuchych.

                                               

Franciszek Dietrich

Franciszek Dietrich – ksiądz, nauczyciel, tłumacz i autor podręczników. Uczęszczał do szkół w Reszlu i Starych Szkotach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1800. Od 1808 pracował w Grudziądzu, najpierw przez 3 lata jako administrator parafii, następ ...

                                               

Mamadou Diouf

Mamadou Diouf – senegalski wokalista, dziennikarz, animator kultury i działacz społeczny. Od 2007 roku posiada polskie obywatelstwo. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z powołania muzyk i pisarz. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Obchodów Mi ...

                                               

Jadwiga Długoborska

Jadwiga Długoborska – nauczycielka, działaczka społeczna i charytatywna, w latach II wojny światowej działaczka polskiego podziemia niepodległościowego. Aresztowana przez Gestapo pod zarzutem ukrywania Żydów i polskich oficerów AK, poddana tortur ...

                                               

Alfons Długosz

Alfons Długosz – polski malarz i fotografik, nauczyciel. Zainicjował działania prowadzące do uratowania zabytkowych komór i urządzeń kopalni soli w Wieliczce. Studiował w berlińskiej Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego oraz na Akademii Sztu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →