ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 357                                               

Wanda Szczawińska

Wanda Maria Szczawińska – polski biolog, lekarz pediatra, wykładowca, działaczka społeczna, popularyzatorka nowoczesnych zasad pediatrii, publicystka, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarek.

                                               

Piotr Szczepański (ur. 1951)

Ukończył w 1976 studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Do 1985 był pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1980 wstąpił do "Solidarności", organizował struktury związku na uczelni, brał udział w I Krajowym Zjeźd ...

                                               

Tadeusz Szczudlik

Tadeusz Szczudlik – polski pracownik ekonomiczny przemysłu motoryzacyjnego związany z Sanokiem, działacz społeczny i piłkarski.

                                               

Leopold Szefer

Leopold Wiktor Szefer – polski inżynier, górnik i hutnik, działacz na rzecz polskości Górnego Śląska.

                                               

Bogdan Szembek

Bogdan Szembek – polski działacz społeczny i narodowościowy. Maturę zdał w roku 1889 w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie. W przeddzień wybuchu powstania wielkopolskiego współdowodził tajną Strażą Obywatelską w Ostrowie. Podczas wydarzeń Republiki O ...

                                               

Maria Szembekowa

Córka Marii z Mierów i Jana Aleksandra Fredry, wnuczka Aleksandra Fredry. 2 czerwca 1881 roku wyszła za mąż za hrabiego Piotra Szembeka z Siemianic k. Kępna, dokąd się przeprowadziła po ślubie. Mieli troje dzieci: Jadwigę, Zofię oraz Aleksandra. ...

                                               

Władysław Szenajch

Władysław Szenajch – polski lekarz pediatra, filozof medycyny, społecznik i organizator służby zdrowia.

                                               

Stefan Szeppe

Stefan Szeppe ps. Kajetan – wydawca, uczestnik Powstania Warszawskiego, drukarz, publicysta, działacz społeczny.

                                               

Józef Szkandera

Józef Szkandera – polski urzędnik skarbowy, działacz społeczny, członek władz organizacji podziemnych w czasie II wojny światowej. Urodził się 19 lutego 1901 roku w miejscowości Łomna Dolna obecnie Republika Czeska. Był synem Jerzego i Anny z dom ...

                                               

Jadwiga Szlagowska

Jadwiga Szlagowska – działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, Ligi Kobiet, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, długoletnia inspektor do spraw pielęgniarstwa w Ubezpieczalni Społecznej, następnie w ZUS-ie. Założyciel ...

                                               

Ferdynand Szmidla

Młodość Ferdynand Szmidla urodził się 18 stycznia 1885 roku w Kamienicy Polskiej w powiecie częstochowskim. Szmidla ukończył pięcioklasowa szkołę podstawową przy fabryce juty "Helle i Dietrich” i w 1899 roku rozpoczął pracę jako robotnik, a w póź ...

                                               

Stefan Szmidt

W 1965 został absolwentem PWST w Warszawie. Jako aktor teatralny związany z warszawskimi teatrami: Klasycznym 1965–1971, Rozmaitości 1972–1978 i Polskim od 1978. W 1997 wraz z żoną Alicją Jachiewicz oraz z córką powołał Fundację Kresy 2000, mając ...

                                               

Mariusz Szmyd

Mariusz Józef Szmyd urodził się 2 lutego 1965 w Sanoku. Był synem Aleksandry 1933-1993 i Stanisława 1933-2000 Szmydów. Większość życia zamieszkiwał w Zabłotcach pod Sanokiem. W 1979 ukończył Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Łańcuckiego w San ...

                                               

Tadeusz Szmyt

Będąc w klasie ósmej w 1949 r. został aresztowany przez MO za zerwanie afiszy pierwszomajowych i osadzony na pięć dni w piwnicach budynku UB w Międzychodzie. Po wyjściu z aresztu został wydalony ze szkoły. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchow ...

                                               

Wirginia Szmyt

Wirginia Szmyt – polska działaczka społeczna zaangażowana w sprawy seniorów. Z wykształcenia pedagog, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną młodzieżą. Po przejściu na emeryturę włączyła się w działalność na rzecz seniorów w ramach Uniwer ...

                                               

Jan Szopiński (działacz społeczny)

Jan Józef Szopiński – polski samorządowiec i urzędnik, w latach 1999–2006 wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, w latach 2010–2014 wiceprezydent Bydgoszczy, poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Katarzyna Sztop-Rutkowska

Katarzyna Małgorzata Sztop-Rutkowska – dr nauk humanistycznych, socjolożka, działaczka społeczna i polityczna. Druga w historii wyborów samorządowych w Białymstoku kandydatka-kobieta na prezydenta miasta. W 2018 roku liderka nowego ruchu miejskie ...

                                               

Kazimierz Szuba

Był najstarszym z pięciorga dzieci Wawrzyna i Antoniny z domu Boreckiej. Ojciec był pracownikiem obsługującym parowe pługi rolnicze, zmarł w 1917 roku, pozostawiając liczną rodzinę w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Z tego powodu Kazimierz za ...

                                               

Artur Szulc

Urodził się 26 września 1890 roku w Toruniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w zawodzie ślusarza. W 1914 roku powołano go do wojska pruskiego i skierowano na front zachodni. W 1920 roku powrócił do Torunia. W 1928 roku został wyb ...

                                               

Marcin Szulc (aptekarz)

Marcin Szulc de Szulcer – powstaniec styczniowy, podporucznik Wojska Polskiego, aptekarz, działacz społeczny w Łańcucie.

                                               

Kazimierz Szuman

Kazimierz Szuman – polski działacz społeczny, prawnik. Był synem adwokata i ziemianina Maurycego i Henryki z domu Hoyer, młodszym bratem Henryka. Ukończył gimnazjum w Lesznie i studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w walkach ...

                                               

Henryk Antoni Szuman

Henryk Antoni Szuman – Sługa Boży, polski duchowny, dziekan i proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

                                               

Rozalia Szumska

Rozalia Szumska – działaczka społeczna, religijna wsi, nauczycielka oraz pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

                                               

Abraham Szwajcer

Abraham Szwajcer − nauczyciel żydowski, działacz społeczny i oświatowy, dyrektor średniej technicznej szkoły żydowskiej w Łodzi.

                                               

Karol Szwanke

Urodził się w rodzinie ewangelickiej. Był synem Fryderyka i Anny. Maturę w Łodzi otrzymał z opóźnieniem, ponieważ był relegowany ze szkoły za udział w proteście na rzecz wprowadzenia języka polskiego. Studiował w Dorpacie dziś Tartu w Estonii, dy ...

                                               

Dariusz Szwed

Dariusz Szwed – polski polityk, działacz społeczny, ekonomista, jeden z założycieli i w latach 2004–2011 jeden z dwojga przewodniczących partii Zieloni 2004.

                                               

Zdzisław Szyjewski

Ukończył matematykę na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, habilitował w 1993 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł profesora nauk ...

                                               

Feliks Korwin-Szymanowski

Urodził się jako najmłodsze dziecko, a trzeci syn Teodora Dyzmy Szymanowskiego h. Ślepowron, szambelana ostatniego króla Polski i Marianny Świdzińskiej h. Półkozic. Najstarszą z rodzeństwa była Bona, potem Aleksander i Ignacy. Odebrał wykształcen ...

                                               

Maria Mateusz Szymanowski

Feliks Maria Mateusz Korwin-Szymanowski, właściwie Feliks Franciszek Szymanowski – polski inżynier, architekt i duchowny starokatolicki, kapłan mariawicki, jeden z autorów projektu Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku i działacz społeczny.

                                               

Edward Szymański (polityk)

Edward Stanisław Szymański – polski działacz państwowy. W latach 1996–2005 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w 1997 oraz 2005 p.o. szefa Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm PRL.

                                               

Stanisław Szymański (inżynier)

Stanisław Szymański – generalny dyrektor fabryki Towarzystwa Akcyjnego "Zawiercie", przemysłowiec, działacz społeczny i oświatowo-kulturalny, filantrop.

                                               

Wacław Szymański

Od 1921 roku był prezesem Koła Rolniczego w Żychlinie, później radcą warszawskiej Izby Rolniczej oraz członkiem kuratorium szkół rolniczych w Mieczysławowie i Mirosławicach. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wybranym z listy państwo ...

                                               

Grażyna Szymborska

Grażyna Szymborska – polska działaczka kurturalna i samorządowa, w latach 2001-2014 dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

                                               

Wincenty Szymborski

Wincenty Władysław Szymborski – polityk endecki, działacz społeczny, współtwórca Rzeczypospolitej Zakopiańskiej i jej nieformalny wiceprezydent; ojciec Wisławy Szymborskiej.

                                               

Joanna Szymkiewicz-Dangel

Joanna Szymkiewicz-Dangel – polska lekarka, specjalistka w zakresie pediatrii i kardiologii oraz perinatologii, działaczka społeczna, profesor nauk medycznych.

                                               

Halina Szyrmerowa

Halina Szyrmerowa, z domu Donimirska, pseud. Halszka – polska działaczka społeczna, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego, honorowa obywatelka Sztumu.

                                               

Anna Szyszka

W 1977 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła też studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie, uzyskując II stopień specjalizacji w zakresie organizacji pomocy spo ...

                                               

Zbigniew Ścibor-Rylski

Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski herbu Ostoja, ps. "Motyl”, "Stanisław ” – polski lotnik, oficer Armii Krajowej, generał brygady WP, w latach 2004–2014 sekretarz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, członek założyciel i w latach 1989–1994 i ...

                                               

Jan Ślężyński

Jan Janusz Ślężyński – polski profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu diagnostyki, profilaktyki i korekcji wad postawy występujących u dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego i motorycz ...

                                               

Anna Śliwińska

Anna Elżbieta Śliwińska z domu Reszka – polska farmaceutka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm VI kadencji.

                                               

Aleksandra Ślusarek

Aleksandra Ślusarek – polska działaczka społeczna i samorządowa, prezes Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej.

                                               

Marian Śmiarowski

Urodził się 2 lipca 1842 w rodzinie Mateusza i Leokadii z Trojanowskich. W latach 1862-66 uczęszczał do Szkoły Głównej w Warszawie; wcześniej ukończył warszawski Instytut Szlachecki 1859. Gdy zakończył swoją edukację, powrócił do Łomży jako adwok ...

                                               

Ludwik Śniady

Ludwik Śniady – polski działacz socjalistyczny i związkowy, radny miasta Poznania w latach 1922–1933 z ramienia PPS, dziennikarz.

                                               

Andrzej Śniecikowski

Andrzej Kazimierz Śniecikowski – polski specjalista w zakresie prawa pracy i prawa handlowego, działacz ruchu samorządów pracowniczych, współtwórca samorządu pracowniczego w FSO, redaktor naczelny miesięcznika Zmiany. Prezes Fundacji Wspierania W ...

                                               

Jan Śpiewak (działacz społeczny)

Jan Dawid Śpiewak – polski działacz społeczny i samorządowy, socjolog, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, od 2017 prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

                                               

Stefania Światłowska

Stefania Światłowska – polska pedagog, działaczka społeczna, nauczycielka greki, łaciny i angielskiego. W 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rodzice Stefanie przyjechali w nowe granice Polski i zamieszkali w Żyrardowie. Miała sze ...

                                               

Kazimierz Światopełk-Mirski

W latach 30. piastował urząd prezesa okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych TOiKR, prezesa Związku Ziemian, członka rady wojewódzkiej i stanowisko radcy Izby Rolniczej w Lublinie. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wyb ...

                                               

Grażyna Świątecka

Grażyna Maria Świątecka – polska lekarka, kardiolog, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna, profesor nauk medycznych, twórczyni gdańskiego Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel”. Dama Orderu Orła Białego.

                                               

Józef Świątkiewicz

Józef Świątkiewicz – polski regionalista, działacz kulturalny, historyk amator, publicysta, bibliofil, radny powiatu kościańskiego II i III kadencji.

                                               

Marian Świątkowski

Marian Świątkowski – polski działacz społeczny, wieloletni pracownik Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil” i dyrygent zakładowej orkiestry dętej, weteran II wojny światowej.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →